ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ

Στο πιλοτικό πρόγραμμα διαχείρισης πλαστικών φιαλών φυτοπροστατευτικών προϊόντων 2019 που υλοποιεί ο Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας (ΕΣΥΦ) συμμετέχει ο Δήμος Κιλελέρ. Σε σχετική ανακοίνωση ο αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, Καθαριότητας και Πρασίνου Χρήστος Χατζούλης δήλωσε τα εξής:

«Ο δήμος Κιλελέρ, ύστερα από ενέργειες της αντιδημαρχίας αγροτικής ανάπτυξης εντάχθηκε στις περιοχές που είναι στο πλάνο του ΕΣΥΦ για την υλοποίηση του προγράμματος. Το πρόγραμμα προβλέπει δύο συλλογές πλαστικών φιαλών φυτοπροστατευτικών προϊόντων για το 2019. Ο δήμος διαθέτει κατάλληλο μέσο (απορριμματοφόρο ανακύκλωσης) για την αποκομιδή και μεταφορά των φιαλών από τα σημεία συλλογής που θα ορίσουμε προς το συνεργαζόμενο ΚΔΑΥ.

Οι συλλογές θα πραγματοποιούνται στα επιλεγμένα σημεία παρουσία υπευθύνου ελεγκτή για το μακροσκοπικό ‘έλεγχο και την καταγραφή των στοιχείων των γεωργών. Η μεθοδολογία της συλλογής και του ελέγχου των φιαλών θα είναι ιδιαίτερα αυστηρή και συνεπής στον κώδικα ορθών γεωργικών πρακτικών.

Η έναρξη του προγράμματος διαφυλάττει την εμπιστοσύνη των γεωργών στο σύστημα και συμβάλλει στη  διατήρηση και τη μελλοντική πορεία του προγράμματος.

Με τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα του ΕΣΥΦ καταδεικνύουμε για άλλη μια φορά την ευαισθησία της δημοτικής αρχής σε ζητήματα καθαριότητας και προστασίας του περιβάλλοντος».

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com