ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤ. ΓΡΑΒΑΝΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Από στήθους παρέμβαση στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικηγορικών Συλλόγων πραγματοποίησε το μέλος διοικητικού συμβουλίου του ΔΣΛ και επικεφαλής της Σύγχρονης Πρότασης Δικηγόρων Λάρισας κ. Αντώνης Γραβάνης. Η παρέμβαση έγινε το Σάββατο 20.04.2019 στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας “Δικηγορία και Προκλήσεις της Σύγχρονης Εποχής”, κεντρικός εισηγητής της οποίας ήταν

ο Πρόεδρος του ΔΣΑ και της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων κ. Δ. Βερβεσός.

Ο κ. Γραβάνης συμφώνησε με το γενικότερο πνεύμα της εισήγησης του κ. Βερβεσού κάνοντας συγκεκριμένες επιμέρους παρατηρήσεις, όπως για την ανάγκη ολοκλήρωσης του έργου μηχανοργάνωσης όλων των δικαστηρίων της χώρας, που ολοκληρώθηκε σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη, αλλά καρκινοβατεί εδώ και πολλά χρόνια στα περιφερειακά δικαστήρια. Τόνισε την αναγκαιότητα θεσμοθέτησης της προαιρετικής επαγγελματικής (μη ακαδημαϊκής) δικηγορικής εξειδίκευσης (περιλαμβανόταν στις προεκλογικές του θέσεις), κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο γερμανικό μοντέλο, του οποίου έχει άμεση γνώση.

Για το ζήτημα «αναμόρφωσης» της δικηγορικής άσκησης, εξέφρασε την άποψη ότι προϋπόθεση κάθε σχετικής πρωτοβουλίας, αποτελεί η προηγούμενη κατοχύρωση των θεσμικών και πρωτίστως των οικονομικών δικαιωμάτων των ασκουμένων δικηγόρων, κάνοντας και πάλι αναφορά στο γερμανικό παράδειγμα, ενώ εξέφρασε την αντίθεσή του σε αποσπασματικές και αποκομμένες πρωτοβουλίες επιβολής επιπλέον υποχρεωτικών σεμιναρίων και εξετάσεων. Σε σχέση με τη δια βίου μάθηση και πιστοποίηση δικηγόρων, ο κ. Γραβάνης ήταν επιφυλακτικός ως προς τους όρους με τους οποίους αυτή μπορεί να υλοποιηθεί με ενιαία κριτήρια πανελλαδικά, καθώς επίσης και ως προς τη διαδικασία πιστοποίησης των ίδιων των φορέων κατάρτισης και πιστοποίησης.

Την παρέμβασή του ο κ. Γραβάνης ολοκλήρωσε με δύο προτάσεις προς ένταξη στην ατζέντα διεκδικήσεων του δικηγορικού σώματος για την επόμενη δεκαετία:

  1. Πρότεινε τη διεκδίκηση της ριζικής αλλαγής στον τρόπο προσδιορισμού των δικασίμων με προσδιορισμό σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα για κάθε υπόθεση (δίκες με ραντεβού). Πρόκειται για πρόταση που ακούγεται ρηξικέλευθη και σχεδόν ουτοπική και ανέφικτη για τη χώρα μας, πλην όμως αποτελεί καθημερινότητα σε άλλες προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες. Προϋποθέτει αλλαγές σε ενίσχυση προσωπικού, δικαστών, υλικοτεχνικής υποδομής, αναδιάταξη δικαστικών αιθουσών, οργανισμού δικαστηρίων και δικονομικών κανόνων. Όμως το δικηγορικό σώμα οφείλει να κοιτάξει μπροστά και να διεκδικήσει αυτή την αλλαγή, διότι θα βελτιώσει ουσιαστικά την καθημερινότητα δεκάδων χιλιάδων δικαστών, δικηγόρων και πολιτών-διαδίκων, θα αναβαθμίσει τις συνθήκες απονομής κι εμμέσως το επίπεδο της δικαιοσύνης και θα δώσει τέλος στο απαράδεκτο φαινόμενο της σπατάλης εκατομμυρίων εργατοωρών ετησίως στην αναμονή για την εκδίκαση υποθέσεων.
  2. Παράλληλα με την αναγκαιότητα της δικηγορικής εξειδίκευσης, ο κ. Γραβάνης πρότεινε την λήψη δράσεων για την προώθηση της θέσπισης ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ κατά αντικείμενο δίκης ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ με παράλληλη μετεκπαίδευση-εξειδίκευση των δικαστών, που θα έχει ευεργετικές συνέπειες στην ποιότητα και την ταχύτητα της αποδιδόμενης δικαιοσύνης.

Ο κ. Γραβάνης απευθυνόμενος προς τους συνέδρους (μέλη διοικήσεως δικηγορικών συλλόγων), τόνισε ότι όλοι εκλέχτηκαν για να πάνε τη δικηγορία έστω λίγα βήματα μπροστά και όχι για να εξυπηρετούν τη στασιμότητα. Μετά τον καθορισμό των μελλοντικών αξόνων δράσης του σώματος στο συνέδριο, θα ακολουθήσει η ώρα των διεκδικήσεων, του αγώνα και των κινητοποιήσεων. “Ίσως κάποια στιγμή οι δικηγόροι θα πρέπει να κατεβούμε στον δρόμο και για τέτοια θέματα”, διεκδικώντας δηλαδή καλύτερες συνθήκες άσκησης της Δικηγορίας και εν γένει λειτουργίας της Δικαιοσύνης, κατέληξε ο κ. Γραβάνης.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com