Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ OPEN MALL ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Ανοικτή επιστολή που υπογράφει ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Δημήτριος Παπαλέξης

Προς αποφυγή πάσης παρεξηγήσεως και προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων για το θέμα του φακέλου υποψηφιότητας του Δήμου Τυρνάβου και του Επιμελητηρίου Λάρισας στη δράση ‘’ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ’’ ενημερώνουμε για τα εξής:

Δικαιούχοι της δράσης είναι Ο Δήμος Τυρνάβου και το Επιμελητήριο Λάρισας.

Συντάκτης του φακέλου υποψηφιότητας (χωρίς αμοιβή) είναι η Αναπτυξιακή Εταιρία του Επιμελητηρίου Λάρισας.

Ο φάκελος εκπονήθηκε από την εταιρία μας σε απόλυτη συνεργασία με τον Δήμο Τυρνάβου αλλά και τον Εμπορικό Σύλλογο Τυρνάβου και καταφέραμε να συγκεντρώσουμε περισσότερους από 80 επαγγελματίες του Δήμου.

Όμως ο ελάχιστος χρόνος που είχαμε για την υποβολή και κάποιες μικροελλείψεις δεν κατέστησαν τον φάκελο άκρως ανταγωνιστικό σε σχέση με τους υπόλοιπους δικαιούχους, καθώς αν προχωρούσαμε  στη κατάθεση της πρότασης και ο φάκελος δεν μπορούσε να ολοκληρώσει τα στάδια αξιολόγησης θα  κόβονταν όπως κόπηκαν ήδη 21 προτάσεις από τις 88 συνολικά που κατατέθηκαν σε ολόκληρη την χώρα μόλις στο πρώτο στάδιο της αξιολόγησης.

Επίσης πληροφορηθήκαμε ότι στην επαναπροκήρυξη της δράσης δεν θα έχουν δικαίωμα οι απορριφθείσες προτάσεις να υποβάλλουν ξανά φάκελο. Με βάση τα ανωτέρω αποφασίστηκε από την Διοίκηση της Εταιρίας με την σύμφωνη γνώμη του Δήμου Τυρνάβου η μη υποβολή ενός φακέλου με ελλείψεις.

Αναμένοντας λοιπόν την επαναπροκήρυξη της δράσης θα είμαστε έτοιμοι να  καταθέσουμε έναν πλήρη και ανταγωνιστικό φάκελο σε μία δράση που πραγματικά θα προσδώσει υπεραξία στην τοπική αγορά και τους συμμετέχοντες εμπόρους.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com