ΜΕΧΡΙ 6/5 ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 31/5 Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

Στην  παράταση  των  προθεσμιών  υποβολής  δηλώσεων  και  πληρωμής  φόρου προχώρησε  με  Απόφασή του  ο  Διοικητής  της  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής.

Συγκεκριμένα,παρατείνονται μέχρι και τις 06.05.2019 οι προθεσμίες:
α)  υποβολής  των  ανακεφαλαιωτικών  πινάκων  ενδοκοινοτικών  συναλλαγών,  των οποίων η καταληκτική προθεσμία υποβολής τους είναι στις 26.04.2019,
β) υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ, των οποίων η καταληκτική προθεσμία υποβολής τους είναι στις 30.04.2019.
Επιπλέον παρατείνονται  μέχρι  και τις 31.05.2019 οι προθεσμίες καταβολής του φόρου που τυχόν προκύπτει από τις ανωτέρω δηλώσεις ΦΠΑ.
Η ιδία ημερομηνία είναι καταληκτική και για τις δύο δόσεις στην περίπτωση επιλογής καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε δόσεις.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com