ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑΣ: ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΦΠΑ, ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ, ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ, ΚΑΙ 13η ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο Πρωθυπουργός από το Ζάππειο εξήγγειλε τα παρακάτω μέτρα ελάφρυνσης που θα είναι μόνιμα και αγγίζουν το σύνολο της κοινωνίας, με ιδιαίτερη στόχευση στα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα. Οι ελαφρύνσεις που εξήγγειλε ο Αλ. Τσίπρας και θα ισχύσουν ακόμη και μέσα στο Μάιο είναι:

Για το τρέχον έτος

►Μείωση του συντελεστή Φ.Π.Α. στην εστίαση και στα τρόφιμα από το 24% στο 13%, άμεσα από τον Μάιο 2019.

►Μείωση του συντελεστή Φ.Π.Α. στην ενέργεια (ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο) από το 13% στο 6%, που αφορά τόσο τους ιδιώτες, όσο και τις επιχειρήσεις.

►Άμεσα κατανομή της λεγόμενης 13ης σύνταξης. Για συντάξεις έως 500,00 θα δίνεται ισόποση 13η σύνταξη, για συντάξεις από 501- 600 ευρώ το 70% της σύνταξης, για συντάξεις από 601-1000 ευρώ το 50% και για συντάξεις άνω των 1.000, το 30%.

Ωφελούμενοι: 2.523.038 συνταξιούχοι

Κύρια σύνταξη Ποσοστό 13ης σύνταξης
έως 500€ 100%
501€-600€ 70%
601€-1000€ 50%
Άνω των 1000€ 30%

Για το 2020

► Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για εισοδήματα έως 20.000,00 και ριζική μείωση για τα εισοδήματα άνω των 20.000,00 ευρώ.

► Αύξηση του συντελεστή αποσβέσεων για νέες επενδύσεις στο 150 % από το 100% που ισχύει τώρα (βιομηχανικό και τεχνολογικό εξοπλισμό, κ.λπ).

► Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για προσλήψεις νέων έως 25 ετών σε ποσοστό 80% και για προσλήψεις νέων έως 29 ετών επιδότηση  ασφαλιστικών εισφορών σε ποσοστό 25% (θα αφορά σε προσλήψεις πλήρους απασχόλησης).

Για τους εργαζόμενους κάτω των 25:

Επιδότηση 80% των εισφορών του εργαζόμενου και του εργοδότη

Μείωση της εισφοράς του εργοδότη από 6,67% σε 2,66%

Μείωση της εισφοράς του εργαζόμενου από 6,67% σε 1,34%

Μέτρο που θα ωφελήσει περίπου 140.000 εργαζόμενους

Μισθός εργαζόμενου Μηνιαίο Ποσό επιδότησης εργοδότη (πρόσθετο της υπάρχουσας επιδότησης 50%) Μηνιαίο ποσό επιδότησης εργαζόμενου Ετήσιο όφελος επιχείρησης

(πρόσθετο της υπάρχουσας επιδότησης 50%)

Ετήσιο όφελος εργαζόμενου
650€ 26€ 35€ 364€ 490€
780€ 31€ 42€ 434€ 588€
850€ 34€ 45€ 476€ 630€
1000€ 40€ 53€ 560€ 742€
1200€ 48€ 64€ 672€ 896€

Για τους εργαζόμενους 25-29:

Επιδότηση 25% των εισφορών του εργαζόμενου και του εργοδότη

Μείωση της εισφοράς του εργοδότη από 13,33% σε 10%

Μείωση της εισφοράς του εργαζόμενου από 6,67% σε 5%

Μέτρο που θα ωφελήσει περίπου 180.000 εργαζόμενους

Μισθός εργαζόμενου Μηνιαίο Ποσό επιδότησης εργοδότη Μηνιαίο ποσό επιδότησης εργαζόμενου Ετήσιο όφελος επιχείρησης Ετήσιο όφελος εργαζόμενου
650€ 22€ 11€ 308€ 154€
780€ 26€ 13€ 364€ 182€
850€ 28€ 14€ 392€ 196€
1000€ 33€ 17€ 462€ 238€
1200€ 40€ 20€ 560€ 280€

► Μείωση του μεσαίου συντελεστή Φ.Π.Α. από το 13% στο 11%.

► Μείωση φόρου εισοδήματος για κατοίκους νησιών με πληθυσμό έως 3100 κατοίκους (όπως ίσχυε με τον ν.2238/1994)

►Μείωση Ε.Ν.Φ.Α. σε νησιά με πληθυσμό έως 1000 κατοίκους

►Μείωσης του κόστους πετρελαίου θέρμανσης για ορεινές περιοχές (Α και Β ζώνες)

►Μείωση του συντελεστή φόρου εισοδήματος των Συνεταιρισμών αγροτών στο 10%.

►Έκπτωση 10% στο φορολογητέο εισόδημα των συνετ/μενων αγροτών

►Έκπτωση φόρου εισοδήματος των τόκων στεγαστικών δανείων (πρώτης κατοικίας)

Δείτε το σχετικό βίντεο:

taxheaven.gr

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ