ΕΠΙΣΤΟΛΗ Κ. ΚΟΛΛΑΤΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΨΕΛΟΧΩΡΙ

Δείτε τί αναφέρει ο δήμαρχος που εκφράζει ανησυχίες

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1929/14-03-2019 επιστολής μας όπου συνυπογράφουν οι δήμαρχοι του Ν. Λάρισας,ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας και οι βουλευτές κ. Χρήστος Κέλλας ,Μάξιμος Χαρακόπουλος,Γιώργος Κατσιαντώνης και Κώστας Μπαργιώτας διαπιστώσαμε τελευταία ότι στην περιοχή του στρατοπέδου

«Υπολοχαγού Ζιώγα Αργυρίου» στην Τ.Κ Κυψελοχωρίου του Δήμου Τεμπών έχουν αρχίσει  να εκτελούνται  εργασίες χωματουργικών έργων – διαμόρφωσης του εδάφους, που όπως πληροφορηθήκαμε έχουν σχέση με την «υπό μελέτη κατασκευής δομή του Κυψελοχωρίου  που μπορεί δυνητικά να έχει δυναμικότητα 700 θέσεων» – όπως τούτο μας αναφέρατε στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 1279/05-02-2019 επιστολή σας προς το Δήμο Τεμπών –, για τις οποίες δεν έχουμε  από  το Υπουργείο Σας καμία  επίσημη ενημέρωση.

Η κατασκευή αυτή  αποτελεί στην ουσία νέο οικισμό, με περισσότερους κάτοικους από ότι έχουν  οι περισσότεροι οικισμοί της Δ.Ε. Νέσσωνος. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα δημιουργηθεί   επιτακτική ανάγκη   για κατασκευή   δικτύου , υδροδότησης , αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού, και  επίσης συγκοινωνιακού δικτύου για την μετακίνηση των ανθρώπων που θα διαβιούν εντος της δομής προς διάφορες κατευθύνσεις.

Είναι σαφές ότι η Δημοτική Αρχή και οι μόνιμοι κάτοικοι του Κυψελοχωρίου  έπρεπε να έχουν πρότερη  και όχι όψιμη ενημέρωση ως προς τα σχέδια και τη νομιμότητα των εγκαταστάσεων των προσφύγων στην περιοχή Κυψελοχωρίου, προκειμένου να  παύσει  να επικρατεί εύλογη ανησυχία, αβεβαιότητα και σύγχυση μεταξύ των κατοίκων Κυψελοχωρίου  και επίσης να παύσει  να καλλιεργείται εξαιτίας διαφόρων φημών κλίμα ξενοφοβίας .

Άλλωστε , όπως  και εσείς  δεσμευτήκατε με   την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1279/05-02-2019 επιστολή σας σε επερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου δηλώσατε :  «Είναι καθήκον όλων μας να παρασχεθεί στους πολίτες η ορθή πληροφόρηση και οι σωστές κατευθύνσεις ως προς την κατάσταση και τις διαμορφούμενες ανάγκες της δεδομένης στιγμής, ώστε να μην τρέφονται αισθήματα αβεβαιότητας και ξενοφοβίας».

Όπως σας έχουμε ενημερώσει  με σχετική επιστολή μας η διαθέσιμη ποσότητα ποσίμου νερού στη Κοινότητα Κυψελοχωρίου είναι περιορισμένη και μετά βίας καλύπτει τις ανάγκες των 120 περίπου κατοίκων, η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου  είναι ελλειμματική σε προσωπικό και εξοπλισμό, τα περιφερειακά κέντρα υγείας είναι ελλειμματικά σε μέσα και προσωπικό κλπ.

Ήδη με την υπ΄αρ. 3/2018 απόφαση του το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κυψελοχωρίου δεν εγκρίνει τη μεταφορά και εγκατάσταση προσφύγων στο στρατόπεδο  «Υπολοχαγού Ζιώγα Αργυρίου» της Κοινότητας Κυψελοχωρίου.

Κατόπιν των ανωτέρω επιβάλετε να μας ενημερώσετε άμεσα αν για την κατασκευή των  εγκαταστάσεων  της Δομής  έχει  προηγηθεί  περιβαλλοντολογική αδειοδότηση  όπως τούτο ορίζεται στο άρθρου 16, παράγ. 3  του Ν.4375/2016 και αν υπάρχουν μελέτες που διασφαλίζουν την τήρηση των κανόνων ασφάλειας, πυροπροστασίας , υγιεινής , κλπ, αναφορικά με την κατασκευή της Δομής Υποδοχής και Φιλοξενίας  Προσφύγων- Μεταναστών  στο Κυψελοχώρι .

Σε περίπτωση που αγνοήσετε την παρούσα επιστολή και αδιαφορήσετε  , σας ενημερώνουμε ότι είμαστε αποφασισμένοι να προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια και διαδικασία προκειμένου να διαφυλάξουμε, αφ’ ενός μεν την ασφάλεια , υγεία και ομαλή διαβίωση  των δημοτών μας , αφ’ ετέρου δε  το ευαίσθητο περιβαλλοντικό οικοσύστημα της περιοχής Κυψελοχωρίου .

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ,  παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα και λεπτομερώς  για τα  προαναφερόμενα.

 

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ