ΜΕ ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΘΑ ΒΕΛΤΙΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ

ΓΡΑΦΕΙ η Μαρία Παπαδοπούλου-Στούπα, Νομικός-Τελωνειακός Υπάλληλος, υποψήφια δημοτική σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπείρωση Τυρνάβου και υποψήφιο δήμαρχο τον Στ. Χατζηκράχτη

Η ελληνική κρίση αποτελεί ζήτημα παγκόσμιου ενδιαφέροντος τα τελευταία χρόνια. Η ύφεση που υπέστη η ελληνική οικονομία από το τέλος του 2008 και έπειτα επέφερε σημαντικές αρνητικές συνέπειες στη ελληνική κοινωνία, όπως: το κλείσιμο  επιχειρήσεων, την εκτόξευση του ποσοστού ανεργίας, την όξυνση των κοινωνικών

και οικονομικών ανισοτήτων, την αλλοίωση των συνειδήσεων στον κοινωνικό περίγυρο, την αύξηση σοβαρών προβλημάτων υγείας μεταξύ άλλων. Οι νέοι στη χώρα μας είναι εκείνοι που έχουν δεχθεί τα μεγαλύτερο πλήγμα της οικονομικής κρίσης. Παρά την πάροδο δέκα ετών περίπου και την μετάβαση στην μεταμνημονιακή περίοδο, δεν διαφαίνεται  φως στον ορίζοντα.

Οι παροχές υγείας, παιδείας και πρόνοιας  εξακολουθούν να είναι υποβαθμισμένες, με έντονα διαφαινόμενη την τάση να οδηγηθούν μοιραία σε εμπορευματοποίηση. Εντούτοις,  τα όνειρα των νέων, τα δικαιώματα των γυναικών, όπως και όλων των πολιτών δεν πρέπει να παραγκωνιστούν. Καθίσταται επιτακτική η ανάγκη ενδυνάμωσης των φτερών της ελπίδας και διεκδίκησης αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και ζωής, που αξίζουν όλοι και μπορούν  να  κατακτήσουν.

Αναμφισβήτητα, το γυναικείο φύλο δικαιούται και οφείλει  να πάρει την ζωή  στα χέρια του. Λειτουργώντας ενεργά και αποφασιστικά μπορεί να κερδίσει  την ισοτιμία, την ουσιαστική χειραφέτηση, την ολόπλευρη ανάπτυξή του και γενικότερα την πραγματική εξισορρόπηση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής με όλα τα θετικά επακόλουθα.
Η πραγματική διαφορά επέρχεται με την οργάνωση μαζικής, δυναμικής αντεπίθεσης, ενάντια σε κάθε παραβίαση των δικαιωμάτων του πολίτη και τις κυβερνητικές πολιτικές, που είναι πλήρως εναρμονισμένες  με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύουν -ενδεικτικά θα αναφέρω- στην καθιέρωση  χαμηλών μισθών και συντάξεων, ελαστικών σχέσεων εργασίας, χαμηλών τιμών πώλησης των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

Οι νέοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, οι οποίοι επενδύουν αξιόλογα ποσά στον πρωτογενή τομέα, πέρα από την υπέρμετρη προσωπική εργασία που καταβάλλουν,  αισθάνονται προδομένοι, καθώς δεν εισπράττουν τους καρπούς των μόχθων τους, δεδομένου ότι οι κυβερνητικές πολιτικές  εξυπηρετούν τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων του αγροτοδιατροφικού τομέα.

Κατά γενική παραδοχή, πρόοδος υπάρχει, όταν δεν υποτάσσεται κανείς σε αρνητικούς συσχετισμούς δύναμης, αλλά, όταν παλεύει να τους αλλάξει. Έτσι, για να μην συμβιβαστούμε με τη «ποσόστωση»  στη ζωή και στα δικαιώματα μας και για να μην συντηρήσουμε τον «ρεαλισμό» της ζωής με καταπατημένα δικαιώματα των πολιτών, οφείλουμε να συμπορευθούμε σε διαφορετικά μονοπάτια, έχοντας ως σημαία την ελπίδα, την σκληρή και αδιάκοπη πάλη για μια δημιουργική και αξιοπρεπή ζωή, με βάση τις δυνατότητες του σήμερα.

Όλοι μαζί εδώ… με τη Λαϊκή Συσπείρωση που έχει μάθει να λειτουργεί  χωρίς διακρίσεις, με ανιδιοτέλεια, διαφάνεια και δεν προτίθεται να απογοητεύσει την στήριξη κανενός.

Με κοινή δράση σε όλα τα επίπεδα, θα βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας,

οραματιζόμενοι ένα καλύτερο μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας…

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com