ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ “ΦΙΛΟΔΗΜΟ”

Η συζήτηση του θέματος της ένταξης του κολυμβητηρίου  Τυρνάβου στο πρόγραμμα “Φιλόδημος” ώστε να μετατραπεί σε κέντρο άθλησης, κολύμβησης και φυσικοθεραπείας, αναμένεται να κυριαρχήσει στη σημερινή 1η συνεδρίαση του δ.σ. του δήμου Τυρνάβου που θα πραγματοποιηθεί στις 3 μ.μ..

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της σημερινής συνεδρίασης αναλυτικά είναι: 

  1. Αποδοχή επιχορήγησης των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ». (αριθ. πρωτ. 30292/19-04-2019 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.)
  2. Αποδοχή επιχορήγησης στο Δήμο Τυρνάβου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης. – Κατανομή της επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Τυρνάβου. (αριθ. πρωτ. 28410/15-04-2019 απόφαση ΥΠΕΣ).
  3. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου «Κατασκευή έργου μετατροπής Κλειστού Κολυμβητηρίου Τυρνάβου σε κέντρο άθλησης, κολύμβησης και φυσικοθεραπείας» στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (Πρόσκληση V) στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων» με τίτλο «Ανέγερση και Επανάχρηση δημοτικών κτιρίων».
  4. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου, για την αντιμετώπιση εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Τυρνάβου.

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Αμέσως μετά θα υπάρξει 2η συνεδρίαση του δ.σ. με μοναδικό θέμα το παρακάτω:

Διάθεση δημοτικών χώρων στους συνδυασμούς υποψηφίων δημοτικών, κοινοτικών και περιφερειακών εκλογών και εκλογών για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προεκλογική προβολή τους – Έγκριση Πρακτικού.