ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚH ΕΚΔΗΛΩΣH ΤΗΣ ΑΕΝΟΛ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ LEADER/CLLD

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. («Α.Ε.ΝΟ.Λ.» Α.Ε.) στο πλαίσιο δημοσιοποίησης της 1ης Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα, στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER/CLLD 2014-2020, Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020, ξεκινά τις ενημερωτικές εκδηλώσεις

με σκοπό την ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού, των Εμπορικών και Επαγγελματικών φορέων, μελετητών-συμβούλων  κ.α.

Η πρώτη ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση διοργανώνεται, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Λάρισας και τον Εμπορικό & Επιχειρηματικό Σύλλογο Αγιάς την Πέμπτη 16/05/2019 και ώρα 19.00, στο Αίθουσα του Παραρτήματος του Επιμελητηρίου στην Αγιά (Αίθουσα Εμπορικού & Επιχειρηματικού Συλλόγου Αγιάς).

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν οι δράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα, οι διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης, οι διαδικασίες υλοποίησης των έργων και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων.

Ειδικότερα ενισχύεται η ίδρυση, η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων στους ακόλουθους τομείς:

  • Επενδύσεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων
  • Ενίσχυση επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού (καταλύματα, χώροι εστίασης και αναψυχής, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, κλπ)
  • Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας και του εμπορίου
  • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, κλπ)
  • Επιχειρήσεις επεξεργασίας δασικών προϊόντων
  • Επενδύσεις Οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων
  • Υλοποίηση δράσεων μεταφοράς γνώσεων  και συνεργασιών

 

Το τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER εφαρμόζεται στο σύνολο των Δημοτικών – Τοπικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας,  εξαιρουμένης της Δ.Κ. Λάρισας. Η Δημόσια Δαπάνη της τρέχουσας Πρόσκλησης ανέρχεται στο ύψος των 4,05 εκατ. Ευρώ περίπου, με δυνατότητα και προοπτική αύξησης. Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται, ανάλογα με τη υποδράση και το καθεστώς ενίσχυσης, από 50% εως 65% .

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Α.Ε.ΝΟ.Λ:

  • Δημάρχου Χρ. Βλαχοδήμου 1, Ελασσόνα, υπεύθυνοι πληροφόρησης Μπασδέκη Σεβαστή και Μουκίδης Γεώργιος, τηλέφωνο 2493024222, e-mail: anelkis@otenet.gr
  • Πανός 13, Λάρισα, 3ος όροφος, υπεύθυνοι πληροφόρησης Χαρταλάμη Αθηνά και Παπαγεωργίου Ιωάννα, τηλέφωνο 2410284824.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com