ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Γενική συνέλευση των μελών του Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Τυρνάβου πραγματοποιήθηκε την Κυριακή σε αίθουσα που Εμμανουήλειου Πνευματικού Κέντρου, κατά τη διάρκεια της οποίας ο πρόεδρος Χρ. Τσιτσιρίγγος, παρουσίασε την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου του συνεταιρισμού για τις εργασίες, τις δραστηριότητες

και τα αποτελέσματα στην οικονομική χρήση του 2018 και ο  Διευθυντής κ. Σίκαλος Ευάγγελος, παρουσίασε το πρόγραμμα δράσης του συνεταιρισμού για το 2019.

Προηγήθηκαν η ανακοίνωση και η έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2018 με ανάλυση των αποτελεσμάτων, από το λογιστής κ. Δ. Τσιτσιγιάννη και η παρουσίαση της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 2018 και εκλογή νέου, για την χρήση 2019, καθώς και απαλλαγή των ευθυνών των μελών του Δ.Σ. με εισηγητή τον ορκωτό λογιστή κ. Δ. Ζυγελόπουλο.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Μιλώντας στη συνέλευση ο κ. Τσιτσιρίγγος, τόνισε ότι ο συνεταιρισμός πορεύεται σε τροχιά ανάπτυξης, καλύπτοντας όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Ταυτόχρονα έχει επιχειρήσει πετυχημένα ανοίγματα σε νέες αγορές προωθώντας τα ποιοτικά προϊόντα του συνεταιρισμού στην εγχώρια αλλά και στις διεθνείς αγορές.

Παράλληλα υλοποιεί ή πρόκειται να υλοποιήσει άμεσα σημαντικά προγράμματα που θα εγγυηθούν την περαιτέρω ανάπτυξη και ποιοτική αναβάθμιση του συνεταιρισμού αλλά και την ενίσχυση των συνεταίρων προμηθευτών του.

Τέλος αφού υποστήριξε ότι η διοίκηση ακολουθώντας πολιτική περικοπών εξόδων έχει εξασφαλίσει σημαντικά κονδύλια για τη λειτουργία του συνεταιρισμού και την κάλυψη υποχρεώσεων, επεσήμανε ότι στόχος της διοίκησης είναι από τη φετινή χρονιά η εξόφληση των αμπελουργών που εισκομίζουν στο οινοποιείο την παραγωγή τους να γίνεται σε μία δόση αντί δύο που είναι σήμερα.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com