1,72 ΕΚ. € ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Χρηματοδότηση 59 προτάσεων της δράσης με 96 εκατ. € από το υπουργείο Οικονομίας

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και η Ειδική Γραμματεία ΕΤΠΑ & ΤΣ ανακοινώνουν τον βαθμολογικό πίνακα κατάταξης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομίας 2014 -2020».

Ο αρχικός προϋπολογισμός της δράσης ήταν 50 εκατ. € και αυξήθηκε στα 96.3 εκατ. € προκειμένου να καλύψει το εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από Δήμους και Επιμελητήρια – Εμπορικούς Συλλόγους σε όλη τη χώρα.

Με βάση τον αυξημένο προϋπολογισμό συνολικά πενήντα εννέα (59) προτάσεις θα χρηματοδοτηθούν με ποσοστό ενίσχυσης 100%. Οι εγκεκριμένες προτάσεις θα υλοποιηθούν από Σχήματα συνεργασίας μεταξύ Δήμων και Εμπορικών Συλλόγων ή Επιμελητηρίων. Κάθε Σχήμα θα υλοποιήσει ένα σύνολο συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβάσεων με στόχο την ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δυναμική.

Μία από τις προτάσεις που εγκρίθηκαν ήταν και αυτή για το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου της Λάρισας με φορέα υλοποίησης το δήμο Λάρισαίων και χρηματοδότηση 1.715 εκ. €

Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου στην Λάρισα ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 1.714.755,23

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com