ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΟΛΥΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Στη Λάρισα και στη βιβλιοθήκη της Δημοτικής Πινακοθήκης –Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα πραγματοποιήθηκε στις 16 και 17 Μαΐου 2019 διήμερο επιμορφωτικό εργαστήριο με θέμα «Ολοκληρωμένη Διδασκαλία Γλώσσας και Περιεχομένου (CLIL), μία μέθοδος ανάπτυξης πολυγραμματισμών για ουσιαστική μάθηση».

Το εργαστήριο διεξήχθη στο πλαίσιο συνεργασίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης κατόπιν έγκρισης του αρμόδιου Τμήματος Διεθνών Σχέσεων, της Δ/νσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων και με την υποστήριξη της Περ/κής Δ/νσης Εκπ/σης Θεσσαλίας. Την ευθύνη της προετοιμασίας και της υλοποίησης του Εργαστηρίου ανέλαβε ο Σύλλογος Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ν. Λάρισας (http://etal-lar.blogspot.com/).

Στόχος του εργαστηρίου ήταν η επιμόρφωση λειτουργών της εκπαίδευσης στη μέθοδο CLIL, η οποία δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης των επιστημονικών και γλωσσικών γραμματισμών και δεξιοτήτων σε περιβάλλοντα όπου οι μαθητές λειτουργούν σε περισσότερες από μία γλώσσες. Στη διάρκεια του εργαστηρίου οι εκπαιδευτές έδωσαν πρακτικές ιδέες για την προσαρμογή των διδακτικών μεθόδων και του διδακτικού υλικού για τη διευκόλυνση της ουσιαστικής μάθησης, την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και των μεταγνωστικών ικανοτήτων των μαθητών και έδειξαν με απτά παραδείγματα πώς μπορεί κανείς να διδάξει ένα οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο και ταυτόχρονα γλώσσα. Το εργαστήριο ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο για τους εκπαιδευτικούς που στις τάξεις τους έχουν μαθητές που δεν μιλούν την ελληνική και καλούνται να βρουν τρόπους να τους διδάξουν τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα και την ελληνική γλώσσα ταυτόχρονα.

Το εργαστήριο παρακολούθησαν 40 λειτουργοί της εκπαίδευσης –συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, διευθυντές σχολείων και εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων.

Επιμορφωτές ήταν η κυρία Dunja Chamberlain και ο κύριος Frédéric Taveau, οι οποίοι εργάζονται στο Διεθνές Σχολείο της Γενεύης στην Ελβετία και έχουν μεγάλη εμπειρία στη διδασκαλία των πολυγραμματισμών σε πολύγλωσσες τάξεις. Συνεργάζονται με Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ECML https://www.ecml.at/) που ασχολείται κατ’ εξοχήν με την προώθηση της αριστείας και της καινοτομίας στη διδασκαλία των γλωσσών και έχει ως στόχο την προώθηση της ποιοτικής γλωσσικής εκπαίδευσης ως μέσο ανάπτυξης του διαπολιτισμικού διαλόγου, ενδυνάμωσης της δημοκρατίας και επίτευξης της κοινωνικής συνοχής.

Το επιμορφωτικό αυτό εργαστήριο έχει δημοσιευθεί στη σελίδα του ECML https://www.ecml.at/ECML-Programme/ECMLCalendar/tabid/257/language/en-GB/Default.aspx και στις σελίδες του Συλλόγου (http://etal-lar.blogspot.com/ και https://www.facebook.com/groups/etal19/. Ολοκληρώθηκε δε με επιτυχία χάρη στην υποστήριξη της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής, της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας-Μουσείου Γ. Ι. Κατσίγρα και των χορηγών Artizanou bakery, Kiou- the workshop, Μπαλαής – άρτος και γλυκό και τις Εκτυπώσεις xcopy -Χατζόπουλος Γεώργιος.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com