ΦΡΑΓΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟ ΠΟΥ ΘΑ «ΞΕΔΙΨΑΣΕΙ» 13.650 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο Β. ΚΟΚΚΑΛΗΣ

Ένα έργο κομβικής σημασίας για τα παράλια του δήμου Αγιάς ανακοίνωσε σήμερα ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βασίλης Κόκκαλης, μαζί με το δήμαρχο Αγιάς κ. Αντώνη Γκουντάρα. Πρόκειται για την κατασκευή φράγματος για τη δημιουργία ταμιευτήρα νερού στην περιοχή του Αγιοκάμπου,

συνολικού προϋπολογισμού 19,197 εκ. ευρώ, το οποίο αναμένεται με την ολοκλήρωσή του να αρδεύσει περί τα 13.650 στρέμματα καλλιεργούμενων εκτάσεων.

Αναλυτικότερα, το συγκεκριμένο έργο μεταξύ άλλων, μελετήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αφορά στην κατασκευή φράγματος για τη δημιουργία ταμιευτήρα νερού. Το φράγμα σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του, προβλέπεται να κατασκευαστεί επί του ρέματος «Πουρί» στην περιοχή Αγιόκαμπου, περίπου 4 χιλιόμετρα δυτικά του οικισμού Αγιόκαμπος του Δήμου Αγιάς.

Το έργο υποβλήθηκε στο ΟΠΣΑΑ με κωδικό 0011422044, και αναμένεται άμεσα η έγκρισή του από τη Διαχειριστική αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Η κατασκευή του αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του ΠΑΑ 2014-2020, το οποίο έχει παραταθεί, δηλαδή μέχρι το τέλος του 2023.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο θα βοηθήσει την περιοχή με:

την κάλυψη των αναγκών άρδευσης. Ο σχεδιασμός μετά την ολοκλήρωση του φράγματος είναι η κατασκευή, σε επόμενη φάση, αρδευτικού δικτύου που θα αρδεύει 13.650 στρ. Η υπό αξιοποίηση περιοχή έργου που προβλέπεται να αξιοποιηθεί ανήκει κατά μέρος ή στο σύνολο της στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες της περιοχής μελέτης που ορίζεται από τα διοικητικά όρια της Δημοτικής Κοινότητας (Δ.Κ.) Αγιάς, των Τοπικών Κοινοτήτων (Τ.Κ.) Αετόλοφου και Ανάβρας, της Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Αγιάς, και των Τοπικών Κοινοτήτων Μελιβοίας, Σκήτης και Σωτηρίτσης της Δ.Ε. Μελιβοίας, του Δήμου Αγιάς, της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Λάρισας.

τη βέλτιστη αξιοποίηση της λεκάνης απορροής.

την επέκταση των αρδεύσεων στο σύνολο των καλλιεργειών στην περιοχή του έργου, με την αξιοποίηση των γεωργικών εδαφών σε αγρανάπαυση.

την εξασφάλιση της πληρότητας και κανονικότητας άρδευσης των καλλιεργειών, την αύξηση των αποδόσεων, τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και τη βελτίωση της οικονομικής θέσης του αγρότη, την αύξηση της απασχόλησης (τόσο σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης όσο και  μεταποίησης) και την τόνωση του εμπορίου.

την αξιοποίηση με ορθολογικό τρόπο των διατιθέμενων υδατικών πόρων της ευρύτερης περιοχής και την αποκατάσταση των ήδη επιβαρυμένων υπογείων υδάτων, εξαιτίας της υπεράντλησης.

την αντιπλημμυρική προστασία των κατάντη περιοχών, με μείωση των φερτών υλικών ροής των κατάντη περιοχών της θέσης του άξονα του φράγματος.

τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μέσων δασοπυρόσβεσης, λόγω της θέσης του ταμιευτήρα (γειτνίαση με ορεινές δασικές εκτάσεις σημαντικού κάλους) αλλά και μακρινής αποστάσεως από αστικά κέντρα.

την αναβάθμιση του περιβάλλοντος στην περιοχή με τη δημιουργία λιμναίου στοιχείου και ανάπτυξης αντίστοιχου οικοσυστήματος.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Σε δήλωσή του, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βασίλης Κόκκαλης τόνισε τα εξής: «Είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ένα ακόμη σημαντικό έργο για το νομό Λάρισας, ένα έργο με σπουδαίο οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα στα παράλια του δήμου Αγιάς. Το φράγμα στον Αγιόκαμπο και η κατασκευή ταμιευτήρα, θα αλλάξει άρδην τον χάρτη της αγροτικής οικονομίας στην περιοχή, δίνοντας ισχυρή ώθηση στην κατεύθυνση της υγιούς και αειφόρου ανάπτυξης. Ένα έργο που έρχεται παράλληλα να συμβάλει στον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα, στην αντιπλημμυρική προστασία και στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος με τη δημιουργία ενός νέου, λιμναίου στοιχείου και φυσικά την ανάπτυξη αντίστοιχα, ενός νέου οικοσυστήματος.

Αποτελεί παράλληλα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς μπορεί μία πραγματική ένωση δυνάμεων να αποφέρει αποτέλεσμα για τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και απάντηση σε όλους εκείνους που θεωρούν ότι οι λύσεις στα προβλήματα κρύβονται μόνον σε φαραωνικά έργα κι όχι σε διαρκείς και πολυπληθείς παρεμβάσεις με σεβασμό πάντοτε στο περιβάλλον.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν σ’ αυτή την προσπάθεια ώστε να φθάσουμε σήμερα στην ανακοίνωση του έργου και ιδιαίτερα το δήμαρχο Αγιάς κ. Αντώνη Γκουντάρα».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Αγιάς κ. Αντώνης Γκουντάρας υπογράμμισε τα εξής: «Θέλω να ευχαριστήσω και δημόσια τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, βουλευτή Λάρισας Βασίλη Κόκκαλη, για την ένταξη στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης του έργου κατασκευής φράγματος στη θέση «Λιβαδότοπος» του Αγιοκάμπου. Το φράγμα, συνολικού προϋπολογισμού 19,2 εκατ. ευρώ είναι ένα έργο πνοής που θα αλλάξει τα δεδομένα στις παραγωγικές δυνατότητες του δήμου μας και θα δώσει νέες προοπτικές στους καλλιεργητές.

Θέλω επίσης να αναφερθώ στην άριστη συνεργασία ανάμεσα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Δήμο Αγιάς, η οποία παράγει πια χειροπιαστά αποτελέσματα, προς όφελος των κατοίκων του Δήμου μας, αλλά λειτουργεί και υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος στην περιοχή μας.

Στο αμέσως επόμενο διάστημα αναμένουμε επίσης και την ένταξη του φράγματος «Μπελμά» το οποίο είναι ώριμο μελετητικά και με διασφαλισμένη χρηματοδότηση, ώστε να λυθεί οριστικά και αμετάκλητα τα θέμα των αρδευόμενων εκτάσεων του δήμου μας».

ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή φράγματος για τη δημιουργία ταμιευτήρα στη θέση Αγιόκαμπος – Λιβαδότοπος. Η  κατασκευή του φράγματος προβλέπεται με κεντρικό αδιαπέραστο πυρήνα ύψους 37,50 m. από τη θεμελίωση του πυρήνα. Το πλάτος της στέψης θα είναι 8,00 m. και το μήκος 370 m. Ο όγκος του φράγματος θα είναι περί τα 500.000 m3.  Η Κατασκευή του μετωπικού υπερχειλιστή προβλέπεται στο δεξί αντέρεισμα με παροχή 350m3/sec και η σήραγγα εκτροπής-υδροληψίας μήκους 330μ  επίσης στο δεξί αντέρεισμα. Επίσης προβλέπεται η κατασκευή παραλίμνιας οδού μήκους 4.693,82 μ και 1757,07μ και πλάτους 4μ.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com