ΕΛ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 6 Δ/ΝΤΕΣ

Το σχόλιο της πρώην περιφερειακής διευθύντριας που επιρρίπτει ευθύνες στο διευθυντή Β/βαθμιας του νομού Λάρισας

Με την δημοσιοποίηση του ολοκληρωμένου σκεπτικού της ακυρωτικής απόφασης για τους 6 Δ/ντες, από γνωστή  εκπαιδευτική ιστοσελίδα των Αθηνών (esos) ξεκαθαρίζει επιτέλους το τοπίο, ως προς την ορθότητα των διοικητικών πράξεων μου, που για λόγους σεβασμού στο θεσμικό ρόλο της Περιφερειακής Δ/ντριας απέφυγα να τοποθετηθώ,

αν και  στοχοποιήθηκα επί δύο χρόνια, και δίνονται οι απαντήσεις προς :

(1). τους συναδέλφους εκ/κούς που δικαιούνται να γνωρίζουν

(2).τον  Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ) με τις μηνύσεις, τα εξώδικα και την γενικότερα αμετροεπή και αντιδεοντολογική στάση

(3). τον συνταξιούχο εκ/κό, τους συνδικαλιστή/στρια εκ/κούς και κομματικά μέλη,  με τις ιδεολογικές εμμονές, τις προσωπικές πολιτικές και τις παλαιοκομματικές τακτικές, οι οποίοι με άρθρα, εξώδικα και παρεμβάσεις υπονόμευαν την επίσημη εκπρόσωπο της εκπαιδευτικής πολιτικής του ΥΠΠΕΘ. Επικροτούσαν δε, ή κατέκριναν  (με ποια αρμοδιότητα άραγε;) διοικητικές πράξεις και θεσμικά πρόσωπα, κατά το δοκούν και με μεγάλα λόγια, για τις- σύμφωνα με αυτούς-  «καλύτερες διαδικασίες της Δ/νσης Δ/μιας μετά την μεταπολίτευση»!, σαν να ήταν παρόντες και παντογνώστες όλων των νομικών και διοικητικών διαδικασιών,

Στα παρακάτω αποσπάσματα της απόφασης, διευκρινίζεται ποιος/οί ευθύνονται για την ταλαιπωρία των 6 Δ/ντών και όχι μόνο :

Α. «οι αιτούντες προβάλλουν ότι το ηλεκτρονικό σύστημα παρουσίασε ελαττώματα και δυσλειτουργίες»

Β.« με έγγραφο του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας προς την ΠΔΕ Λάρισας αναφέρεται ότι «το σύστημα δεν έκλεινε, όπως θα έπρεπε να είχε προβλεφθεί…  παράλειψη των χειριστών να διασφαλίσουν αυτή την παράμετρο…»

Γ. «κατά τη διατύπωση των σχετικών οδηγιών από τη Διοίκηση (έγγραφο του Προέδρου του Συμβουλίου Επιλογής, Δ/ντη Δ/μιας) παρεισέφρησαν λάθη :

(1)το σύστημα δεν παρέμεινε ανοιχτό μόνο έως τις 23:59

(2)παραδοχή της Διοίκησης (ΔΔΕ)ότι δεν διασφάλισε αυτή την παράμετρο,…

(3) δεν δόθηκε αριθμός πρωτοκόλλου μετά τη λήξη της προθεσμίας στις 23:59…, αλλά πολλές ώρες αργότερα,

(4)είχε απενεργοποιηθεί η εντολή «Οριστικοποίηση»,

Δ.«…ασάφεια για την έγκυρη και οριστική υποβολή της δήλωσης προτίμησης»

Ε. (οι αιτούντες δ/ντες)«προέβησαν σε τελευταία αποθήκευση της δήλωσής τους μετά τις 23:59 » 

ΣΤ.«…απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας με την οποία ανακλήθηκε (η τοποθέτηση) για λόγους παράβασης της εξωτερικής νομιμότητας» που συνίσταται στην εκπρόθεσμη εκ μέρους τους οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής τους δήλωσης»

Από τα προεκτεθέντα προκύπτει ότι:

1.Η τελευταία αποθήκευση της δήλωσης ήταν εκπρόθεσμη και για τούτο δικαιώνεται η απόφαση μου, ως  Περιφερειακής Δ/ντριας να πράξω αρμοδίως και διοικητικώς για την αποκατάσταση της παράβασης της διαδικασίας.

2.Συνεπώς, έγινε ανάκληση της απόφασης τοποθέτησης που αφορούσε αποκλειστικά και μόνο στην αποκατάσταση της εξωτερικής νομιμότητας. Αν ο υφιστάμενος και διοικητικά υπόχρεος Δ/ντης Δευτεροβάθμιας Εκ/σης είχε ενημερώσει την προϊστάμενη αρχή ΠΔΕ, για την παράβαση της διαδικασίας,   η απόφαση τοποθέτησης ΔΕΝ  θα είχε  υπογραφεί και το λάθος θα διορθωνόταν εν τη γενέσει του.

3.Όταν στη διοίκηση παρεισφρέουν «λάθη», «πλημμέλειες» και «ασάφεια»,  όταν  παρατηρείται μετάθεση ευθυνών σε ηλεκτρονικά συστήματα και «χειριστές», η διερεύνηση (ΕΔΕ) είναι υποχρεωτική και επιβεβλημένη προκειμένου να διαφανεί ποιος/οί ευθύνονται πραγματικά. Για τούτο ως Περιφερειακή Δ/ντρια διέταξα ΕΔΕ  την οποία, μέρος των προαναφερόμενων χαρακτήρισαν,  «παράνομη και καταχρηστική» και δέχθηκα πλείστες όσες δημοσιεύσεις και επιθέσεις.

  1. Τα ηλεκτρονικά συστήματα δεν κλείνουν ούτε απενεργοποιούνται μόνα τους. Δέχονται εντολές. Όπου αλλού εφαρμόστηκαν λειτούργησαν χωρίς προβλήματα. Γιατί «δεν έκλεισε»; Ποιος και γιατί απενεργοποίησε την ένδειξη «οριστικοποίηση»; Οι ασκούντες καθήκοντα διοικητικού προϊσταμένου, οφείλουν να διορθώνουν τα λάθη της υπηρεσίας τους, κι όχι να τα μεταθέτουν σε «χειριστές» ή να στρέφονται κατά της ιεραρχικά ανώτερης διοικητικής αρχής (!)που προσπαθεί να αποκαταστήσει τη νομιμότητα.

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται επίσης ότι:

Α. «..δικόγραφο προσθέτων λόγων (των αιτούντων δ/ντων) ΠΛ./30-11-2018), παραδεκτώς ασκείται, αν και δεν κοινοποιήθηκε δεκαπέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συζήτηση…» (έγινε αποδεκτό από το δικαστήριο)

Β. «όλως εξαιρετικώς, να γίνουν αποδεκτές, αποκλίσεις των υποψηφίων από τη διαδικασία αν αυτές οφείλονται… σε ασάφειες ή πλημμέλειες εκ μέρους της Διοίκησης»

Γ . «Οι πλημμέλειες αυτές(της Δ/νσης Δ/μιας Εκ/σης) δεν μπορούν να αποβούν σε βάρος των αιτούντων οι οποίοι προέβησαν σε τελευταία αποθήκευση της δήλωσής τους μετά τις 23:59 »

Δ. «πρέπει να θεωρηθεί ότι η ηλεκτρονική τους αυτή δήλωση κατατέθηκε εμπρόθεσμα» (των αιτούντων δ/ντων)

Εν κατακλείδι :

Η μοναδική αρχή που έχει την αρμοδιότητα και την Δικαστική εξουσία να

κρίνει και να αποκαθιστά τις «ασάφειες ή πλημμέλειες της διοίκησης» προς τους διοικούμενους είναι το  Διοικητικό Εφετείο και γενικότερα οι δικαστικοί θεσμοί.  Στην απολύτως σεβαστή απόφαση, κρίθηκε  ότι  οι «αποκλίσεις των υποψηφίων από τη διαδικασία… οφείλονται όχι σε έλλειψη της επιβαλλόμενης επιμέλειας εκ μέρους τους, αλλά σε ασάφειες ή πλημμέλειες εκ μέρους της Διοίκησης» έγιναν αποδεκτές «όλως εξαιρετικώς…  αποκλίσεις των υποψηφίων» και «η τελευταία αποθήκευση της δήλωσης μετά τις 23:59», «πρέπει να θεωρηθεί ότι… κατατέθηκε εμπρόθεσμα».

Οι διοικητικοί υπάλληλοι είναι εκτελεστικά όργανα, υποχρεούνται να

εφαρμόζουν τη νομοθεσία χωρίς εξαιρέσεις και παρεμβάσεις, να μην  προβαίνουν σε αυθαίρετες παραδοχές, κρίσεις και μετάθεση ευθυνών.

Τέλος, να θυμίσουμε τις τρεις μη ηλεκτρονικές εκπρόθεσμες αιτήσεις, δυο ημέρες μετά την προθεσμία, που κατατέθηκαν  κι έγιναν δεκτές από την Δ/νση Δ/μιας Εκ/σης.

Τα συμπεράσματα αφήνονται στην ευθυκρισία του καθενός.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com