Ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Ανακοινώθηκε ο προσωρινός αξιολογικός πίνακας μοριοδότησης καθώς και ο πίνακας μη δεκτών αιτήσεων υποψηφίων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού, όπως καταρτίστηκαν από το Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων στο email enstaseis-dipode@minedu.gov.gr, σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από την Τετάρτη 05-06-2019 έως και την Παρασκευή 07-06-2019.

Δείτε τον τελικό αξιολογικό πίνακα με τα συνολικά μόρια πρώτης και δεύτερης προτίμησης στην παρακάτω εικόνα:

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com