Η ΕΜΜΟΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΛΙΓΝΙΤΗ ΒΛΑΠΤΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακοίνωση των Οικολόγων Πράσινων με αφορμή ψήφιση τροπολογίας από τη Βουλή

Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ εκτιμούν ότι η κατατεθείσα σήμερα τροπολογία επιχειρεί να δώσει μια τρύπια σανίδα σωτηρίας στην ΔΕΗ μέσω έμμεσης επιδότησης του λιγνίτη εις βάρος των καταναλωτών. Η τροπολογία για τον Μηχανισμό Διασφάλισης Ισχύος (ΜΔΙ) είναι αντίθετη με τις Ευρωπαϊκές πολιτικές

για την ενέργεια και το κλίμα αλλά και αντίθετη με τους νέους ευρωπαϊκούς κανόνες που απαγορεύουν την επιδότηση μονάδων μέσω του μηχανισμού διασφάλισης ισχύος.

Το σημαντικότερο όμως είναι οτι η επιδότηση αυτή θα κρατάει σε ζωή μονάδες που δεν είναι βιώσιμες (π.χ. Πτολεμαΐδα 5 ή τις προς πώληση λιγντικές), αυξάνοντας το κόστος του ηλεκτρισμού για όλους εμάς.

Επιπλέον η τροπολογία αυτή είναι αποσπασματική επειδή δεν εντάσσεται στον Εθνικό Σχεδιασμό για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ). Θεωρούμε ειδικότερα ότι είναι φωτογραφική υπέρ της υπό κατασκευής λιγνιτικής μονάδας “Πτολεμαΐδα 5” της οποίας το οικονομικό μέλλον είναι αβέβαιο λόγω της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί εκπομπών μονάδων καύσης. Διαφωνούμε με την παγίωση της δέσμευσης της ΔΕΗ σε ζημιογόνες μονάδες παραγωγής και αντίθετα προτείνουμε τον πλήρη εκσυγχρονισμό της ΔΕΗ και την μετατροπή της σε πραγματικό ενεργειακό παράγοντα των Βαλκανίων στην νέα εποχή μετάβασης σε χαμηλές εκπομπές. Είμαστε πεπεισμένοι οτι οι γερμανικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί θα πεισθούν για την μεταφορά των πόρων τους από τον ξεχασμένο λιγνίτη στις νέες τεχνολογίες που χρειάζεται η χώρα.

Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ επιμένουμε σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο απανθρακοποίησης με συγκεκριμένα βήματα, δεσμεύσεις και χρονοδιάγραμμα που θα θέσει την χώρα σε πορεία επίτευξης των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ που η χώρα μας έχει υπογράψει.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com