220.000 € ΣΤΗ ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ

Την επιχορήγηση της ∆ΕΥΑ Τυρνάβου Ν. Λάρισας µε το ποσό των διακοσίων είκοσι χιλιάδων ΕΥΡΩ (220.00,00 €) σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 2001ΣΕ05500002 «Επιχορήγηση των ΟΤΑ για Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιµετώπιση του φαινοµένου της λειψυδρίας», αποφάσισε το υπουργείο Εσωτερικών.

Η απόφαση υπογράφηκε σήμερα από τον υπουργό κ. Α. Χαρίτση και δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ του υπουργείου Εσωτερικών.

Σύμφωνα με την απόφαση η χρηµατοδότηση του ανωτέρω ποσού θα γίνει απολογιστικά, σύµφωνα µε τη πρόοδο των έργων µε παραστατικά των δαπανών που θα υποβάλλονται στο ΥΠΕΣ.

Η ισχύς της παρούσης ορίζεται σε 24 µήνες από την έκδοσή της.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com