ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Από τον Οινοποιητικό Συνεταιρισμό Τυρνάβου εκδόθηκε το παρακάτω δελτίο φυτοπραστασίας από εχθρούς και ασθένειες του αμπελιού στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

ΒΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ: α) Τέλος άνθισης─καρπόδεση β) ράγες σε µέγεθος σκαγιού(3 χιλ.) γ) ράγες σε µέγεθος µπιζελιού (7 χιλ.) Ανάλογα µε την ποικιλία και την περιοχή, διαπιστώνονται τα ανωτέρω τρία βλαστικά στάδια

Προσοχή Εξαιτίας των καιρικών συνθηκών που επικρατούν τις τελευταίες μέρες με βροχοπτώσεις και υψηλά ποσοστά υγρασίας διαπιστώθηκε έναρξη μολύσματος  ωιδίου και περονόσπορου. Συνίσταται οι παραγωγοί να ξεφυλλίσουν τα αμπέλια τους για να αποφύγουν τις μολύνσεις από φυτοπαθογόνους μύκητες οι οποίοι ευνοούνται από τις θερμοκρασιές που επικρατούν

ΩΙΔΙΟ

Παρακαλούνται οι παραγωγοί να ελέγξουν τα αμπελοτεμάχια για τυχόν προσβολές και να ψεκάσουν.

Το στάδιο της καρπόδεσης και οι 2-3 εβδοµάδες που ακολουθούν είναι µία περίοδος πολύ κρίσιµη για την ανάπτυξη της ασθένειας και οι ζηµιές που προκαλούνται είναι συνήθως καταστροφικές για την καλλιέργεια Η προστασία των βοτρύων από τον µύκητα σε αυτή την περίοδο θεωρείται επιβεβληµένη. Επιπλέον, οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ηµερών είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για την γρήγορη επέκταση της ασθένειας. Συνιστάται άµεσα σχολαστικός ψεκασµός µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο µυκητοκτόνο προσέχοντας να γίνεται πολύ καλή και πλήρης κάλυψη του φυλλώματος και κυρίως των σταφυλιών με το ψεκαστικό διάλυμα. Για την αποφυγή κινδύνου εμφάνισης ανθεκτικότητας του μύκητα, θα πρέπει να εναλλάσσονται σκευάσματα από διαφορετικές κατηγορίες. Η ένταση της ασθένειας µειώνεται µε µία σειρά καλλιεργητικών µέτρων, µεταξύ των οποίων και τα θερινά κλαδέµατα, τα οποία διευκολύνουν τον αερισµό και την έκθεση στο φως της βλάστησης και των βοτρύων.

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

Παρακαλούνται οι παραγωγοί να ελέγξουν τα αμπελοτεμάχια για τυχόν προσβολές και να ψεκάσουν.

Η παρατεταµένη και έντονη αστάθεια του καιρού µε συνεχείς βροχοπτώσεις, υψηλή σχετική υγρασία και θερµοκρασίες >13 C τις βραδινές και πρωινές ώρες, ευνοούν σε µεγάλο βαθµό την επέκταση της ασθένειας. Συστήνεται άµεσα η προστασία των ταξιανθιών/βοτρύων και της τρυφερής βλάστησης, µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο µυκητοκτόνο Καλλιεργητικά µέτρα που βελτιώνουν την κυκλοφορία του αέρα µέσα στον αµπελώνα και συντελούν στο ταχύτερο στέγνωµα των φυτών από τη βροχή ή τη δροσιά, συμβάλουν καθοριστικά στον περιορισµό της σοβαρότητας της ασθένειας.

ΕΥΔΕΜΙΔΑ

Είναι σε εξέλιξη η έναρξη της πτήσης της δεύτερης γενιάς

Η περίοδος του ψεκασμού είναι σε εξέλιξη

Η δεύτερη γενιά της ευδεμίδας είναι σε εξέλιξη με πληθυσμούς που κατά τόπους είναι ιδιαίτερα υψηλοί. Η δραστηριότητα των προνυμφών αυτής της πρώτης καρπόβιας γενιάς, είναι δυνατό να προκαλέσει σημαντική μείωση της παραγωγής. Επισημαίνεται, ότι η καταπολέμηση του εντόμου θα πρέπει να είναι προληπτική, δηλαδή να αποσκοπεί στη θανάτωση των αυγών, καθώς και των νεαρών προνυμφών, πριν την είσοδό τους στις ράγες. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της καταπολέμησης, είναι η πλήρης και μέχρις απορροής κάλυψη των σταφυλιών με το ψεκαστικό διάλυμα. Σε αυτό βοηθά το σωστό ξεφύλλισμα.

ΒΟΤΡΥΤΗΣ

Συστήνεται άµεσα προστασία των νεαρών βοτρύων από την µυκητολογική ασθένεια µε τη χρήση ενός κατάλληλου και εγκεκριµένου σκευάσµατος, διότι οι καιρικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για την εξάπλωση της ασθένειας. Επίσης, επέµβαση συνιστάται άµεσα µετά από χαλαζόπτωση ή επικράτηση ισχυρών ανέµων, παράγοντες που προκαλούν τραυµατισµούς στην  τρυφερή βλάστηση. Τα καλλιεργητικά µέτρα που περιορίζουν τη σοβαρότητα της ασθένειας, έχουν να κάνουν κυρίως µε τη βελτίωση της κυκλοφορίας του αέρα µέσα στον αµπελώνα και το ταχύτερο στέγνωµα των φυτών από τη βροχή ή τη δροσιά. Τέτοια µέτρα είναι τα κατάλληλα θερινά κλαδέµατα, η καταστροφή των ζιζανίων, η αποστράγγιση του εδάφους και ο περιορισµός της αζωτούχου λίπανσης που οδηγεί σε υπερβολική και ευπρόσβλητη βλάστηση.

ΣΥΣΤΑΣΗ: Καλούνται οι καλλιεργητές να επισκέπτονται όσο το δυνατό συχνότερα τις καλλιέργειες, προκειμένου να διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν προσβολές από φυτοπαράσιτα έτσι, ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, με το μικρότερο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος.

Προσοχή: Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ