1ο ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

A. Οι μαθητές/-τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη για το σχολικό έτος 2019 – 2020, υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από την 22η Μαΐου και ώρα 10:00 έως τη 17η Ιουνίου 2019 και ώρα 00:00.

Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

B. Μετά την οριστική κατανομή τους την, 20η Ιουνίου, σε συγκεκριμένο ΕΠΑ.Λ. οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr
και οφείλουν να παρουσιαστούν για την ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ, ανανέωση εγγραφής ή μετεγγραφή τους από την 20η έως την 28η Ιουνίου 2019 για την Α’ φάση ηλεκτρονικών εγγραφών Μαΐου – Ιουνίου 2019 προσκομίζοντας όσα δικαιολογητικά απαιτούνται.

Ακολουθεί, για όσους μαθητές παραπέμφθηκαν σε επαναληπτικές εξετάσεις Ιουνίου και αδυνατούσαν για λόγους ανωτέρας βίας, η Β΄ φάση ηλεκτρονικών εγγραφών από 25η Ιουνίου έως 28η Ιουνίου. Ακολουθεί η κατανομή τους την 1η Ιουλίου και οφείλουν να παρουσιαστούν για την ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ, ανανέωση εγγραφής ή μετεγγραφή τους  από την 1η έως την 5η Ιουλίου 2019

ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ και ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ που λειτουργούν στο 1ο ΕΠΑΛ Λάρισας είναι οι εξής:

Α. Τομέας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος με Ειδικότητες:

  1. Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
  2. Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
  3. Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

Β. Τομέας Μηχανολογίας με Ειδικότητες:

  1. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
  2. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
  3. Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Γ. Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας με Ειδικότητες:

  1. Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
  2. Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων
  3. Υπαλλήλων Εμπορίας και Διαφήμισης

Τηλ.: 2410615961   Οδός: Τέρμα Καρδίτσης

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com