ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ Γ.Σ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

Σε καλό κλίμα και προσεγγίζοντας θέματα που απασχολούν τον κλάδο ολοκληρώθηκαν την Κυριακή σε κεντρικό ξενοδοχείο της Λάρισας οι τριήμερες εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών.

Το ανώτατο όργανο του Π.Σ.Φ. ασχολήθηκε με σειρά θεμάτων που ανάγονται στους σκοπούς του Π.Σ.Φ., ενώ μεταξύ άλλων χάραξε τη στρατηγική και πολιτική του Πανελλήνιου Συλλόγου για την επίτευξη των σκοπών του, ύστερα από σχετικές εισηγήσεις του Κ.Δ.Σ.

Στο πλαίσιο των εργασιών της συνέλευσης διεξήχθη ψηφοφορία για την έγκριση του Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού και της Έκθεσης της Κεντρικής Εξελεγκτικής Επιτροπής, ενώ παράλληλα συζητήθηκαν σειρά ζητημάτων που απασχολούν τους φυσικοθεραπευτές, όπως οι προτάσεις για την υπουργική απόφαση που αφορά στο μητρώο εργαστηρίων και της νομοθετικής ρύθμισης για τον κώδικα δεοντολογίας των φυσικοθεραπευτών, όπως και ζητήματα ΕΟΠΥΥ, η ψηφιοποίηση του μητρώου μελών του Π.Σ.Φ. και πρωτοκόλλου Κ.Δ.Σ. και Π.Τ. κλπ.

Αξίζει να σημειωθεί πως έντονος ήταν ο προβληματισμός για τη λειτουργία και τις εξελίξεις που αφορούν στα κολλέγια και τα νέα δεδομένα που προκύπτουν στην αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και τις αλλαγές στη νομοθεσία, όπως και για την αντιποίηση του επαγγέλματος, ενώ συζητήθηκε ακόμη και η σύσταση «Ινστιτούτο Επιστημονικών Θεμάτων» ως ΝΠΙΔ.

Ειρήνη Παπουτσή

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com