ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ

Στα δικαστήρια οδηγούνται ο δήμος Τυρνάβου και ο βουλευτής Χρήστος Κέλλας για την επίλυση διαφοράς γύρω από ένα ακίνητο το οποίο διεκδικεί ο βουλευτής και έχει εγγράψει ως ιδιοκτησία του στο Κτηματολόγιο ο δήμος Τυρνάβου.

Ο βουλευτής έχει καταθέσει αγωγή από τις 16 Απριλίου ζητώντας να του αναγνωριστεί η κυριότητα στο επίδικο ακίνητο.

Την ίδια ώρα ο δήμος με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 2 Ιουλίου προχώρησε στο διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί στην εκδίκαση της αγωγής ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λάρισας και να καταθέσει σχετικές προτάσεις ώστε να αποκρουστεί η αγωγή του κ. Κέλλα.

Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναρτήθηκε στη Διαύγεια του δήμου Τυρνάβου στις 5/7.