ΟΙ 28 ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Στην πρόσληψη είκοσι οκτώ (28) ατόμων -από το σύνολο των τριάντα πέντε (35) ατόμων που προκηρύχθηκανμε σύμβαση εργασίας Ιδ. Δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) μηνών από 24¬7-2019 ως 23-9-2019, για την αντιμετώπιση άμεσων εποχικών υπηρεσιακών αναγκών του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας προχώρησε ο δήμος Λαρισαίων.

Οι προσληφθέντες είναι:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Π ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ) (2 ΑΤΟΜΑ)

A/A        ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ      ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1              Παπαρσένος Άρης          Αχιλλέας

2              Δεν προέκυψε επιτυχών

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (4 ΑΤΟΜΑ) 

A/A        ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ      ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1              Κώτσιας Μιχαήλ              Απόστολος

2              Σουφλιάς Ηλίας                Αναστάσιος

3              Παπαγεωργίου Ιωάννης               Αντωνίου

4              Δεν προέκυψε επιτυχών

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (25 ΑΤΟΜΑ)          

A/A        ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ      ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1              Παπαστεργίου Κωνσταντίνος    Θωμάς

2              Παπανικολάου Βασιλική              Αλέξανδρος

3              Κολοβού Σωτηρία           Βασίλειος

4              Παπαδούλης Αναστάσιος            Χαράλαμπος

5              Κακαδιάρης Νικόλαος  Ιωάννης

6              Γκέφος Στυλιανός            Ευάγγελος

7              Ντρίγκας Ιπποκράτης    Χρήστος

8              Σαντίκης Γ ρηγόριος       Ελευθέριος

9              Κυτούδης Ιωάννης          Χρήστος

10           Σαϊτης Ηλίας      Πολύκαρπος

11           Μαρούδας Ευάγγελος- Σιδέρης               Στέργιος

12           Απαζίδη Αναστασία       Αλέξανδρος

13           Χατζοπούλου Αικατερίνη            Γ εώργιος

14           Μαάτκι Hedi      Bechir

15           Mπένου Σοφία Απόστολος-Δημήτριος

16           Λαμπαδάρη Βασιλική   Αθανάσιος

17           Πατσούρας Γεώργιος     Δημήτριος

18           Γ κριζιώτης Κωστής         Βασίλειος

19           Δέλιος Χρυσοβαλάντης                Σταμάτιος

20           Μπούμπας – Τοτίλα – Κωνσταντίνος        Πετράκι

21           Τσώρα Ελεάννα               Σπυρίδων

22           Σταματόπουλος Δημήτριος         Σπυρίδων

23           Δίκης Ματθαίος               Ευάγγελος

24           Πούλιου Ελισάβετ           Ελευθέριος

  • Στην ειδικότητα Χειριστών Μηχανημάτων έργου (Εκσκαφέας – Φορτωτής Τύπου JCB) – (ΑΤΟΜΑ1 ) δεν προέκυψε επιτυχών.
  • Στην ειδικότητα Χειριστών Μηχανημάτων έργου (Προωθητήρων Γαιών- Γκρέιντερ) (ΑΤΟΜΑ 1) δεν προέκυψε επιτυχών.
  • Στην ειδικότητα ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων (Πυροπροστασίας) δεν προέκυψε επιτυχών.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ