ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Ανακοίνωση του Αγροτικού Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Τυρνάβου

ΕΥΔΕΜΙΔΑ
Από παρατηρήσεις στο δίκτυο φερομονικών παγίδων διαπιστώθηκε η αύξηση των συλλήψεων ακμαίων, γεγονός που σηματοδοτεί την έναρξη της 3ης πτήσης του εντόμου. Η αύξηση αυτή σηματοδοτεί συνήθως την έναρξη των ωοτοκιών. Οι πρώτες προσβολές διαπιστώνονται περίπου 4-5 ημέρες αργότερα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι παρατηρείται κλιμάκωση των ωοτοκιών και των εκκολάψεων των προνυμφών, ως αποτέλεσμα της κλιμακούμενης εμφάνισης των ακμαίων. Η δραστηριότητα των προνυμφών αυτής της δεύτερης καρπόβιας γενιάς, είναι δυνατό να προκαλέσει σημαντική μείωση της παραγωγής. Επισημαίνεται ότι η καταπολέμηση του εντόμου θα πρέπει να είναι προληπτική, δηλαδή να αποσκοπεί στην θανάτωση των αυγών, καθώς και των νεαρών προνυμφών , πριν την είσοδο στις ράγες. Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί το εντομοκτόνο fenoxycarb, το οποίο έχει δράση σε ωά νεαρής ηλικίας, συστήνεται η εφαρμογή του μέσα σε 2-3 ημέρες από την δημοσιοποίηση του παρόντος δελτίου. Η εφαρμογή των υπολοίπων εγκεκριμένων εντομοκτόνων, τα οποία έχουν κατά κύριο λόγο προνυμφοκτόνο ιδιότητα, συστήνεται 3-4 ημέρες αργότερα. Από τα προνυμφοκτόνα προτιμάται η χρήση των σκευασμάτων του εντομοπαθογόνου βακίλλου bacillus thuringiensis διότι θεωρούνται πλήρως ατοξικά για την ωφέλιμη πανίδα και το περιβάλλον γενικότερα. Ακολουθούν σκευάσματα με εκλεκτική δράση, όπως είναι οι ρυθμιστές ανάπτυξης και τα φυσικής προέλευσης εντομοκτόνα , ως λιγότερο τοξικά για την ωφέλιμη πανίδα. Το σωστό ξεφύλλισμα βοηθά στην πλήρη και αποτελεσματική διαβροχή των βοτρύων με το ψεκαστικό υγρό.

ΩΙΔΙΟ

Συνιστάται να συνεχιστεί η προστασία των αμπελώνων σε όλες τις περιοχές εξαιτίας της προσβολής που υπάρχει παρόλο που ορισμένες ποικιλίες  βρίσκονται στο στάδιο του γυαλίσματος με ένα κατάλληλο μυκητοκτόνο, προσέχοντας να γίνεται πολύ καλή και πλήρης κάλυψη του φυλλώματος και κυρίως των σταφυλιών με το ψεκαστικό διάλυμα. Για την αποφυγή κινδύνου εμφάνισης ανθεκτικότητας του μύκητα, θα πρέπει να εναλλάσσονται σκευάσματα από διαφορετικές κατηγορίες.

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

Μπορεί το παρόν βλαστικό στάδιο να μην είναι ευαίσθητο στις προσβολές από τον περονόσπορο αλλά η καιρική αστάθεια δημιουργεί συνθήκες ευνοϊκές για την εξάπλωση της ασθένειας.
Για το λόγο αυτό συστήνεται στους παραγωγούς επέμβαση με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο μυκητοκτόνο σε αμπελώνες υγρών περιοχών με ιστορικό προσβολής από τον μύκητα καθώς και σε ευαίσθητες ποικιλίες σε περίπτωση «γυρίσματος του καιρού» με βροχοπτώσεις και πτώση της θερμοκρασίας. Επίσης σε περιοχές που οι αμπελώνες είναι προσβεβλημένοι από τον μύκητα. Στην περίπτωση αυτή καλό είναι να χρησιμοποιηθεί μυκητοκτόνο που καταπολεμεί ταυτόχρονα και το ωίδιο. Καλλιεργητικά μέτρα που βελτιώνουν την κυκλοφορία του αέρα μέσα στον αμπελώνα και συντελούν στο ταχύτερο στέγνωμα των φυτών από τη βροχή ή τη δροσιά, συμβάλουν καθοριστικά στον περιορισμό της σοβαρότητας της ασθένειας. 

ΒΟΤΡΥΤΗΣ

Προσβολές (πληγές) των ραγών από την ευδεμίδα και το ωίδιο καθώς και χαλάζι, αποτελούν αιτία δευτερογενών προσβολών από τον παθογόνο μύκητα, στην περίπτωση που επικρατούν καιρικές συνθήκες που ευνοούν την εξάπλωσή του (θερμοκρασίες 15—250 C και βροχή ή υγρασία με τη μορφή ομίχλης και δροσιάς). Συστήνεται άμεσα επέμβαση με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο μυκητοκτόνο σε αμπελώνες με ιστορικό προσβολής και σε ευαίσθητες ποικιλίες, καθώς και μετά από χαλαζόπτωση ή επικράτηση ισχυρών ανέμων που προκαλούν τραυματισμούς στην τρυφερή βλάστηση. Στην μείωση της έντασης της ασθένειας συμβάλλουν η καταπολέμηση του ωιδίου και της ευδεμίδας καθώς και η εφαρμογή καλλιεργητικών μέτρων που μειώνουν την υγρασία στο περιβάλλον του αμπελώνα. Τέτοια μέτρα είναι τα κατάλληλα θερινά κλαδέματα, η καταστροφή των ζιζανίων, η αποστράγγιση του εδάφους και ο περιορισμός της αζωτούχου λίπανσης, που οδηγεί σε υπερβολική και ευπρόσβλητη βλάστηση.

ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ

Οι ζημίες που προκαλούν είναι σοβαρές και σχετίζονται με την ποιοτική υποβάθμιση της παραγωγής . Η χημική καταπολέμηση παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες και για το λόγο αυτό είναι ανάγκη εφαρμογής καλλιεργητικών μέτρων (ξεφύλλισμα). Πρέπει να αποφεύγεται η διασπορά των εντόμων στα γειτονικά απρόσβλητα πρέμνα με τα ρούχα και τα διάφορα καλλιεργητικά εργαλεία. Επισημαίνεται, ότι η χημική καταπολέμηση του ψευδόκοκκου είναι δυνατό να συνδυαστεί με εκείνη για την ευδεμίδα

ΞΗΡΑΝΣΗ ΡΑΧΗΣ

Πρόκειται για τη σοβαρότερη φυσιολογική (μη παρασιτική) ασθένεια του αμπελιού που οφείλεται στη διαταραχή σχέσης καλίου-ασβεστίου-μαγνησίου στο πρέμνο, η ένταση της οποίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Εμφανίζεται την περίοδο της ωρίμανσης. Για την προληπτική αντιμετώπιση της ασθένειας συνίστανται 1) προσθήκη καλά χωνεμένης κοπριάς 2)σωστά κλαδέματα για τη σωστή λίπανση της ζωηρότητας 3) αποφυγή πλούσιας  λίπανσης και ειδικά καλιούχου λίπανσης και 4) αποφυγή υπερβολικής άρδευσης. Σε αμπέλια με έντονο πρόβλημα συστήνονται τρείς ψεκασμοί με άλατα του μαγνησίου ή με διαφυλλικά λιπάσματα υψηλής περιεκτικότητας σε μαγνήσιο. Ο πρώτος πρίν την έναρξη ωρίμανσης των σταφυλιών, ο δεύτερος στην αρχή της ωρίμανσης και ο τρίτος 7-10 ημέρες αργότερα. Να καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να γίνεται πλήρης διαβροχή των σταφυλιών με το ψεκαστικό υγρό.

ΣΥΣΤΑΣΗ:

Καλούνται οι καλλιεργητές, ιδίως αυτήν την εποχή, να επισκέπτονται όσο το δυνατό συχνότερα τις καλλιέργειες, προκειμένου να διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν προσβολές από φυτοπαράσιτα έτσι, ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, με το μικρότερο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος.

Προσοχή:

Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ