ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΓΡΑΦΕΙ Ο Διονύσιος Διονυσίου Γυμναστής ΓΕΛ Συκουρίου Διορισμένο Μέλος του ΠΥΣΔΕ Λάρισας

Με την παρούσα επιστολή μου -εν μέσω θέρους- θέλω να ενημερώσω για την απόφασή μου να μην συμμετάσχω στην τελευταία συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Λάρισας όπου είμαι διορισμένο μέλος. Συγκεκριμένα λοιπόν για να γνωρίζει ο κλάδος το πως εννοούν κάποιοι την ισότητα ή την διαφάνεια έρχομαι να καταγγείλω ότι εδώ και πέντε μήνες

(σε μια απο τις πρώτες συνεδριάσεις του νέου ΠΥΣΔΕ) έθεσα ζήτημα για την τοποθέτηση της κ. Κ και του συζύγου της (φιλόλογοι και οι δύο), η οποία ενώ ήταν διορισμένο μέλος του ΠΥΣΔΕ, το οποίο αποφασίζει τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών, ταυτόχρονα διεκδικούσε οργανική θέση

Συμμετείχε στις εν λόγω συνεδριάσεις, κατά παράβαση του άρθρου 36 του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα. O νόμος ορίζει ρητά την εξαίρεση του μέλους όταν συζητείται θέμα που αφορά τον ίδιο ή συγγενή του (καλείται ο αντικαταστάτης του).

Νόμος 2683/99 – Άρθρο 36

Άρθρο 36: Κώλυμα συμφέροντος

  1. Ο υπάλληλος δεν επιτρέπεται είτε ατομικώς είτε ως μέλος συλλογικού οργάνου να αναλαμβάνει την επίλυση ζητήματος ή να συμπράττει στην έκδοση πράξεων, εάν ο ίδιος ή σύζυγος του ή συγγενής του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έως και τον τρίτο βαθμό ή πρόσωπο με το οποίο τελεί σε σχέση ιδιαίτερης φιλίας ή έχθρας έχει πρόδηλο συμφέρον στην έκβαση της υπόθεσης.
  2. Η παράβαση της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου αποτελεί λόγο ακυρώσεως της σχετικής διοικητικής πράξης.
  3. Υπάλληλοι που είναι σύζυγοι ή συγγενείς μεταξύ τους έως και τον τρίτο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του ίδιου συλλογικού οργάνου.
  4. Ο υπάλληλος υποχρεούται να ζητήσει την εξαίρεση του από κάθε ενέργεια των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, όταν ο ίδιος έχει κώλυμα.

Μετά από πέντε μήνες που τέθηκε το θέμα προς συζήτηση και τις αναβολές που ζήτησε να ετοιμαστεί ο πρόεδρος για να τοποθετηθεί επ’ αυτού κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει .

Με τη λογική “αποφασίζουμε και διατάσσουμε” αρνείται την συζήτηση του παραπάνω θέματος αποδεικνύοντας ότι η νομιμότητα για αυτόν επιδέχεται ποικίλες ερμηνείες.

Καλώ λοιπόν τους συναδέλφους να βγάλουν τα συμπεράσματά τους και τον κάθε αρμόδιο να πάρει θέση. Η συγκεκριμένη πράξη 23 (24/05/2018) καταργείται όπως ρητά ορίζεται στο άρθρο 36 του Δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, επομένως, οι περσινές τοποθετήσεις Φιλολόγων δεν είναι νόμιμες λόγω συμμετοχής της κας Κ. στις συγκεκριμένες συνεδριάσεις από τις οποίες είχε όφελος αυτή και ο σύζυγός της.

Γνώριζε σημαντικά στοιχεία η κα Κ. (π.χ. ποιες οργανικές θέσεις εμπεριείχαν ώρες ερευνητικών εργασιών) τη δημοσίευση των οποίων αρνήθηκε ως μέλος του ΠΥΣΔΕ (παρά την υπ’ αριθμ. 22/05/2018 αίτησή μου).

Χωρίς να λυθεί το συγκεκριμένο θέμα πριν τις φετινές τοποθετήσεις, θα οδηγηθούμε σε ένα τετελεσμένο γεγονός το οποίο θα επιφέρει μεγάλη αναστάτωση στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, καθως και στους/στις συναδέλφους/-ισες φιλολόγους που τοποθετήθηκαν πέρυσι αλλά και σε αυτούς/-ες που θα τοποθετηθούν φέτος. Καθώς θα ελλοχεύει ο κίνδυνος σε βάθος πενταετίας κάποιος να προσφύγει στην δικαιοσύνη.

Κατά την γνώμη μου πολύ εύκολα αυτό διορθώνεται, εάν υπάρχει θέληση και γίνουν ενέργειες έγκαιρα. Κάτι τέτοιο όμως θα αναδείκνυε τις -πιθανώς επωφελείς για κάποιους- παρανομίες της διοίκησης.

Θα επανέλθω σύντομα με ένα άλλο, ανάλογα σοβαρό, θέμα.

Σας ευχαριστώ.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com