ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ Η ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟ 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του 11ου 4/θ Νηπιαγωγείου Λάρισας προκηρύσσει η διεύθυνση α/βαθμιας εκπαίδευσης Λάρισας και καλεί τους ενδιαφερόμενους μόνιμους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών, οι οποίοι έχουν τα νόμιμα προσόντα που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.4547/2018(Α’102), και επιθυμούν

να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα για την απόδειξη των τυπικών τους προσόντων δικαιολογητικά, από την Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019 έως και την Τετάρτη 7 Αυγούστου 2019, ώρα 15:00.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com