ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΚΕΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Ενημερωτικό των αιρετών των ΣΥΝΕΚ στο ΑΠΥΣΔΕ

Σχετικά με τις κοινές συνεδριάσεις ΑΠΥΣΔΕ και ΑΠΥΣΠΕ Θεσσαλίας για την επιλογή εκπαιδευτικών για τις παιδαγωγικές ομάδες (ΠΟ) των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΚΕΑ) στην ΠΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

 • Το υπουργείο διαλαλεί ότι θα επανέλθει ο θεσμός του σχολικού συμβούλου, ότι θα καταργηθούν οι συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, δηλαδή τα ΠΕΚΕΣ, και κατά προέκταση όλες οι νέες δομές που περιλαμβάνονται στον νόμο 4547/18. Με παροιμιώδη, όμως, προχειρότητα και δείχνοντας παντελή απουσία ολοκληρωμένου σχεδιασμού,  παρά τον προαναγγελθέντα θάνατο, ξεκίνησε ξανά η διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικών για τις παιδαγωγικές ομάδες (ΠΟ) των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΚΕΑ) μέσα στο καλοκαίρι, αφού είχαν ανασταλεί λόγω των βουλευτικών εκλογών.
 • Για τα 4 ΚΕΑ της Θεσσαλίας (Ελασσόνας, Μακρυνίτσας, Περτουλίου, Μουζακίου) έχουν προκηρυχθεί 32 θέσεις (9, 9, 7, 7, αντίστοιχα) και κατέθεσαν αίτηση 78 συνάδελφοι/ισσες (50 της Δευτεροβάθμιας και 28 της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα συμβούλια ΑΠΥΣΔΕ και ΑΠΥΣΠΕ σε κοινή συνεδρίασή τους κατάρτισαν πίνακες δεκτών-μη δεκτών υποψηφίων οι οποίοι και αναρτήθηκαν την 17/07/2019. Σημειώνεται πως όλες οι υποψηφιότητες έγιναν δεκτές.  Στις 23/7/19 τελείωσε η διαδικασία της μοριοδότησης και αναρτήθηκε ο προσωρινός πίνακας κατάταξης.
 • Σημαντικό ζήτημα κατά τη διαδικασία της μοριοδότησης ήταν ο καθορισμός της συνάφειας των γνωστικών θεμάτων που καλύπτουν τα μεταπτυχιακά και διδακτορικά των υποψηφίων με την Εκπαίδευση για την Αειφορία. Δεν υπάρχει καμία τυποποίηση αλλά και ενημέρωση από το υπουργείο για το θέμα αυτό. Κατά συνέπεια κάθε συμβούλιο μπορεί να κρίνει με διαφορετικό τρόπο και να μοριοδοτεί διαφορετικά.
 • Υπήρξε αυστηρή προσέγγιση στο θέμα της συνάφειας των τίτλων σπουδών με αποτέλεσμα μεταπτυχιακά που μπορεί να ήταν ξεκάθαρα προσανατολισμένα στην Αειφορία να μην θεωρούνται συναφή, γιατί δεν διέθεταν συνάμα εκπαιδευτική προσέγγιση.
 • Ομόφωνα αποφασίστηκε η προσμέτρηση  των μορίων του ΤΠΕ Α επιπέδου για τους καθηγητές Πληροφορικής και επίπεδο Γ2 ξένης γλώσσας για τους καθηγητές Ξένων Γλωσσών, γιατί το αντίθετο θα αποτελούσε αδικία προς τους κλάδους αυτούς. Το σκεπτικό βασίστηκε στην ΥΑ 77877/Δ7/17-5-2019, άρθρο 21 §4, §5 για τις ΤΠΕ: «η γνώση ΤΠΕ Α Επιπέδου αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39) για την απόδειξη γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ)» και στις §6, 7 για τις ξένες γλώσσες: «η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39)».
 • Ομόφωνα επίσης αποφασίστηκαν:
  • 2Ο πτυχίο ΤΕΙ μοριοδοτήθηκε το ίδιο με ΑΕΙ (Ν. 2916/2001, άρθρο 1 §1)
  • Αυτοδύναμο έργο ΤΕΙ μοριοδοτήθηκε το ίδιο με ΑΕΙ (το ίδιο με παραπάνω)
  • Το έργο στη ΣΜΥ δεν μοριοδοτήθηκε. Δεν είναι ισοδύναμη με ΑΕΙ (η ΣΜΥ είναι ανώτερη και όχι ανώτατη. Ν. 2913/2001, άρθρο 19 §5)
  • Απόσπαση σε ΔΙΕΚ, ΓΑΚ, Βιβλιοθήκες δεν μοριοδοτήθηκε ως διοικητική προϋπηρεσία, γιατί οι φορείς αυτοί δεν θεωρούνται περιφερειακές υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ. Επίσης ο ΟΕΕΚ δεν είναι κεντρική υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ.
  • Εισηγήσεις σε συνέδρια έγιναν αποδεκτές μόνο αν ήταν δημοσιευμένες σε πρακτικά συνεδρίων και είχαν συνάφεια.
  • Μοριοδοτήθηκε η συμμετοχή σε συνέδρια. Ημερίδες, διημερίδες και σεμινάρια δεν προσμετρήθηκαν.
  • Τα πιστοποιημένα επιμορφωτικά προγράμματα που μοριοδοτήθηκαν ήταν αυστηρά από ΥΠΠΕΘ, ΙΕΠ και ΕΚΔΔΑ, σύμφωνα με το άρθρο 21, §8γ της ΥΑ. Επιμορφωτικά προγράμματα από εποπτευόμενους φορείς (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΚΠΕ) δεν προσμετρήθηκαν.
  • Τίτλος Integrated Master δε μοριοδοτήθηκε ξεχωριστά ως μεταπτυχιακό εφόσον είναι ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος και προσόν διορισμού (άρθρο 21, §3γ της ΥΑ). Στις περιπτώσεις όμως που δεν αποτέλεσε προσόν διορισμού, προσμετρήθηκε διπλά (ως 2ο πτυχίο και ως μεταπτυχιακό).
  • Πτυχίο ΣΕΛΕΤΕ δεν μοριοδοτήθηκε εφόσον αποτέλεσε προσόν διορισμού (άρθρο 21, §3γ της ΥΑ).
  • Ερευνητικά Προγράμματα μοριοδοτήθηκαν μόνο αν υπήρχε σύμβαση με τον φορέα (ΝΠΔΔ).
  • Στα άρθρα πρέπει να φαίνεται το επιστημονικό περιοδικό που δημοσιεύτηκαν (πχ. Φωτοτυπία εξωφύλλου, περιεχόμενα, άρθρο) για να μοριοδοτηθούν.
 • Επισημαίνεται, επίσης, ότι η μοριοδότηση με 2 μόρια του Μαράσλειου Διδασκαλείου για τους Δασκάλους και τους Νηπιαγωγούς προκαλεί την άνιση μεταχείριση των καθηγητών της Δευτεροβάθμιας.

Υποβλήθηκαν συνολικά 26 ενστάσεις (ποσοστό 33% επί των αιτήσεων). Την Τρίτη 30/07/2019 ορίστηκε ημέρα εξέτασης των ενστάσεων επί του αξιολογικού πίνακα μοριοδότησης που αναρτήθηκε στις 23/7/2019. Δυστυχώς όμως μια πολύ σοβαρή εξέλιξη των τελευταίων ημερών είναι η προφορική εντολή που δόθηκε στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης και με την οποία  αναστέλλεται η  διαδικασία επιλογής μελών Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) όλης της χώρας, λίγο πριν ξεκινήσει η διαδικασία των συνεντεύξεων και αφού έχουν αναρτηθεί οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες των υποψηφίων.

Υπενθυμίζουμε ότι με την με αριθμ. πρωτ.79826/Δ7/21.05.2019 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΠΕΘ και σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 77877/Δ7/17.05.2019 (ΦΕΚ 1752/τ.Β’/17.05.2019) Υ.Α. ορίστηκε το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας επιλογής των μελών των Π.Ο. των Κ.Ε.Α. με καταληκτική ημερομηνία στις 20.08.2019.

Η πρόωρη προκήρυξη βουλευτικών εκλογών ανέστειλε όλες τις υπηρεσιακές μεταβολές άρα και την παραπάνω διαδικασία επιλογής. Η από 09.07.2019 ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης διέκοψε την αναστολή και οι διαδικασίες ξεκίνησαν πάλι. Είναι προφανές ότι η προφορική εντολή προς τους Περιφερειακούς Διευθυντές δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη νομιμότητα της διαδικασίας επιλογής που ορίζει ο νόμος 4547/2018.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου καλείται να πράξει το αυτονόητο: να διαφυλάξει τη νομιμότητα των διαδικασιών που ορίζει ο νόμος 4547/2018! Οι νέες Π.Ο. των ΚΕΑ προβλέπεται να στελεχωθούν από 420 αποσπασμένους εκπαιδευτικούς! Να σημειωθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχουν εκπαιδευτικοί που παραιτήθηκαν από θέσεις ευθύνης (Δ/ντες ή Υπ/ντες σχολικών μονάδων) για να λάβουν μέρος στη διαδικασία επιλογής. Τι θα γίνει αλήθεια με τους εκπαιδευτικούς αυτούς;

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ