ΕΚΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΦΠΑ ΜΙΚΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΛΟΓΩ DE MINIMIS

Αντιμέτωποι με την απένταξη από το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ βρίσκονται αρκετοί μικροί κτηνοτρόφοι, οι οποίοι λόγω της πτώσης της τιμής του γάλακτος είχαν ενταχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis), αφού η πολιτεία όπως διαπίστωσαν όταν κατέθεσαν τη φορολογική τους δήλωση, χαρακτηρίζει τα ποσά του de minimis επιδότηση, και όχι αποζημίωση, με αποτέλεσμα να ξεπερνούν το ποσό των 5.000€ σε ενισχύσεις, γεγονός που τους οδηγεί εκτός ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ.

Η απένταξη από το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, σημαίνει στην ουσία περισσότερα έξοδα για τους κτηνοτρόφους, αφού θα αναγκαστούν να τηρούν βιβλία που απαιτούν συνεργασία με λογιστή. Μάλιστα στις περισσότερες των περιπτώσεων τα έξοδα για την τήρηση των βιβλίων είναι πολύ περισσότερα από το ποσό που εισέπραξαν λόγω de minimis.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com