ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟΣ, ΕΞΙΣΩΤΙΚΕΣ 2013-14 ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΑ ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΑ

Επιστολή του Κτηνοτροφικού Συλλόγου δήμου Τυρνάβου στο νέο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

Τα θέματα της αποζημίωσης του καταρροϊκού πυρετού, της καταβολής των εξισωτικών αποζημιώσεων του 2013-14 καθώς και της πρόσφατης καταστροφής των ποιμνιοστασίων, ζητά να επιλυθούν άμεσα και σε συνέχεια της δρομολόγησής τους απο την προηγούμενη ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, το Δ.Σ. του Κτηνοτροφικού Συλλόγου

του Δήμου Τυρνάβου, με σχετική επιστολή του Τεχνικού Συμβούλου του Συλλόγου κ. Αθ. Κούντρια, την οποία απέστειλε στο νεο υποργό κ. Μάκη Βορίδη.

Αναλυτικά στην επιστολή, αναφέρονται τα εξής:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Έχω την τιμή ως τεχνικός σύμβουλος του Κτηνοτροφικού συλλόγου του Δήμου Τυρνάβου να σας ενημερώσω για τα παρακάτω προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σύλλογος.

Στο ζωικό κεφάλαιο των κτηνοτρόφων έχει παρουσιαστεί καταρροϊκός πυρετός. Η νόσος της κυανής γλώσσας «καταρροϊκός πυρετός» είναι λοιμώδες νόσημα, που οφείλεται σε ιό και ο κύριος τρόπος μόλυνσης είναι με τσιμπήματα από κουνούπια του γένους Culicoides. Στην εξάπλωση της νόσου βασικό ρόλο παίζουν τρεις παράγοντες. Τα ευπαθή μηρυκαστικά, το κατάλληλο είδος κουνουπιού και οι κλιματολογικές συνθήκες. Στην Ελλάδα το υπεύθυνο είδος κουνουπιού είναι το Culicoides imicola και η νόσος είναι εποχιακή. Παρατηρείται κατά το τέλος του καλοκαιριού και το φθινόπωρο, γιατί τότε αρχίζουν οι βροχές και αυξάνεται ο πληθυσμός από τα κουνούπια.

Για το ζήτημα της ασθένειας των αιγοπροβάτων από τον καταρροϊκό πυρετό πρέπει να γίνουν οι ανάλογες παρεμβάσεις ώστε να αποζημιωθούν έγκαιρα οι πληγέντες από την νόσο κτηνοτρόφοι. Για το θέμα του καταρροϊκού πυρετού το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει εκδώσει σειρά εγκυκλίων και οδηγιών, ενώ η Κοινή Υπουργική Απόφαση (432/20486/14-2-2014, ΦΕΚ Β 345) των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφέρεται στην «έγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου.»

Θέλουμε να γνωρίζουμε τι πρόσθετα μέτρα σκοπεύει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να λάβει έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το θέμα της εξάπλωσης της νόσου αλλά και να αποζημιωθούν άμεσα οι πληγέντες κτηνοτρόφοι του συλλόγου μας.

Ένα δεύτερο ζήτημα το οποίο απασχολεί τους κτηνοτρόφους είναι η οικονομική ανακούφιση τους μετά τις τελευταίες ζημιές της Τετάρτης 10/6/19 που προκλήθηκαν από τις ακραίες καιρικές συνθήκες στο Δήμο Τυρνάβου. Ολόκληρος ο Δήμος έχει κριθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ζητάμε να ισχύσει το σχέδιο νόμου του Υπ. Εξωτερικών «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της οδηγίας 2015/637/ΕΕ του Συμβουλίου της 20ης Απριλίου 2015 (EEL 106/24.4.2015)» σύμφωνα με το οποίο ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητάς του και ειδικότερα προβλέπονται τα εξής:

Απαλλάσσονται από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού (αρ. 1 του ν. 25/1975), το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων (αρ. 10 του ν. 1080/1980) και το τέλος ακίνητης περιουσίας (αρ. 24 του ν. 2130/1993) ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω σεισμού, πυρκαγιάς ή πλημμύρας και έχουν αποδεδειγμένα καταστραφεί ολοσχερώς ή υποστεί λειτουργικές ζημιές που τα καθιστούν μη λειτουργικά. Η χορηγούμενη απαλλαγή ζητάμε να ισχύσει μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Τέλος θα θέλαμε να γνωρίζουμε πότε θα μας καταβληθούν οι εξισωτικές αποζημιώσεις του έτους 2013 και 2014. Σύμφωνα με το Δελτίου Τύπου στις 26 Ιουνίου 2019 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, βρισκόμαστε πιο κοντά στη επίλυση της αδικίας των εξισωτικών 2013 και 2014 για τους κτηνοτρόφους της χώρας μας. Η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 15ης Μαΐου 2019, στην υπόθεση 0-341/17 Ρ (Ελληνική Δημοκρατία, υποστηριζόμενη από το Βασίλειο της Ισπανίας, κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής), ορίζει πλέον ότι « ….το αποφασιστικό κριτήριο για τον προσδιορισμό του «μόνιμου βοσκότοπου» δεν είναι το είδος της βλάστησης που καλύπτει τη γεωργική έκταση, αλλά η πραγματική χρήση της εν λόγω έκτασης για γεωργική δραστηριότητα η οποία είναι χαρακτηριστική για τους «μόνιμους βοσκότοπους». Κατά συνέπεια, η παρουσία ξυλωδών φυτών ή θάμνων δεν μπορεί αφεαυτής να αποκλείσει τον χαρακτηρισμό μιας έκτασης ως «μόνιμου βοσκότοπου», εφόσον δεν επηρεάζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο η αποτελεσματική χρήση της επιφάνειας για σκοπούς γεωργικής δραστηριότητας» (σκέψη 54 της απόφασης). Επίσης, δέχθηκε ότι « … προκειμένου να καθοριστεί αν η οικεία έκταση πρέπει να χαρακτηριστεί ως «μόνιμος βοσκότοπος», κατά την έννοια του άρθρου 2, πρώτο εδάφιο, σημείο 2, του κανονισμού 796/2004, το καθοριστικό κριτήριο που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι όχι το είδος της βλάστησης που καλύπτει την έκταση αυτή, αλλά η πραγματική χρήση της για γεωργική δραστηριότητα η οποία είναι χαρακτηριστική για τους «μόνιμους βοσκότοπους» (σκέψη 58 της απόφασης).

Η παραπάνω απόφαση μπορεί μεν να έχει εφαρμογή για το έτος 2008, όμως και για το έτος 2013 εκκρεμεί αναίρεση της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώπιον του Δικαστηρίου. Ήδη ολοκληρώθηκε η γραπτή διαδικασία και έχει υποβληθεί αίτημα στο Δικαστήριο για τη διεξαγωγή προφορικής συζήτησης, ο προσδιορισμός της οποίας εκκρεμεί (Απόφαση Επιτροπής ad hoc 50, Αριθμ. Δικ Υπόθεσης 0-797/18 Ρ).   Υφίστανται λοιπόν πλέον ισχυρά ερείσματα ώστε ο ανωτέρω ορισμός του μόνιμου βοσκότοπου να επεκταθεί και να εφαρμοστεί και για το έτος 2013, οπότε και θα ανοίξει ο δρόμος για την υπόθεση της εξισωτικής 2013 και ασφαλώς 2014 και την άρση των μεγάλων αδικιών για τους κτηνοτρόφους της χώρας μας».

Η επίλυση των παραπάνω θεμάτων είναι ζωτικής σημασίας για τον σύλλογο μας και θα θέλαμε να σταθείτε αρωγός στις προσπάθειές μας.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com