ΜΕΧΡΙ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΣΕΑ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ ΤΟ 2017

Ανακοίνωση του δήμου Κιλελέρ

Από το Δήμο Κιλελέρ ανακοινώνεται ότι όσοι παραγωγοί είχαν υποστεί ζημιές το έτος 2017 σε αμυγδαλιές και είχαν απώλεια παραγωγής, πρέπει να προσκομίσουν από σήμερα 20 Αυγούστου έως 17 Σεπτεμβρίου 2019 στο Παλιό Δημαρχείο Νίκαιας (γεωπόνοι) τα εξής δικαιολογητικά:

Δικαιολογητικά για ΠΣΕΑ

  1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
  2. Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας
  3. Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας ή βεβαίωση Ασφάλισης στον ΟΓΑ για το έτος 2017 για όσους είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ
  4. Ε1 του έτους 2016 (εισοδήματα του 2016)
  5. Εκκαθαριστικό του 2016
  6. Ε3 του 2016 εφόσον υπάρχει
  7. Δήλωση ασφάλισης στον ΕΛΓΑ από τη δήλωση ΟΣΔΕ έτους 2017
  8. Υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής που διατίθεται από τους γεωπόνους του Δήμου.

Σημειώνεται ότι δεν ισχύει ηλικιακό όριο. Μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις όλοι οι ζημιωθέντες παραγωγοί αμυγδάλων. Για περισσότερες πληροφορίες οι παραγωγοί μπορούν να καλούν το τηλέφωνο 2410 921214.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com