ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤ. ΧΛΩΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ ΜΕ ΑΙΧΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

Δείτε τι αναφέρει στην επιστολή του ο επικεφαλής της παράταξης “Πράσινη Πόλη”

Κύριε Πρόεδρε,
Υποβάλω την παραίτησή μου από μέλος του Δ.Σ. ΔΕΥΑΛ, και παρακαλώ να γίνει δεκτή.
Οι λόγοι της παραίτησής μου δεν είναι προσωπικοί, αλλά άπτονται του γενικού συμφέροντος.

Στα τέσσερα σχεδόν χρόνια της θητείας μου, η δική μας διαφορετική άποψη σε θέματα περιβάλλοντος, όπως η διαχείριση της εσωτερικής κοίτης του Πηνειού ποταμού (συλεκτήρας ακαθάρτων των κοινόχρηστων χώρων της πόλης), η ανασυγκρότηση και αναβάθμιση του βιολογικού (εστία δυσοσμίας) και άλλων, αλλά και η διαφορετική αντίληψη σε θέματα Δημόσιων Αγαθών όπως το νερό, μας εύρισκε αντίθετους με τη θέση της Δημοτικής Αρχής.

Όμως όλα προσπαθούσαμε να τα αντιμετωπίσουμε καλόβουλα και εποικοδομητικά, ακόμα και με υπόσχεση μελλοντικής αντιμετώπισης.

Η χθεσινή όμως απόφαση, στο ΔΣ της ΔΕΥΑΛ για παραχώρηση εκμετάλλευσης του βιοαερίου του ΧΥΤΑ σε ιδιώτη, τετελεσμένο γεγονός, για μένα προσωπικά, αλλά και για την Δημ. Παράταξη “Πράσινη Πόλη” που εκπροσωπώ, θεωρείται ανεπανόρθωτη βλάβη για την λειτουργία της ΔΕΥΑΛ.

Το εκλαμβάνουμε ως εκποίηση δημοτικής περιουσίας και δημόσιου αγαθού και ως εκ τούτου για μας αποτελεί κόκκινη γραμμή, που δεν μας επιτρέπει για περαιτέρω συνεργασία.

Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ συνοπτικά επί του θέματος.

Μετά την παραχώρηση του Χ.Υ.Τ.Α. Λάρισας στον ΦΟΔΣΑ, στη ΔΕΥΑΛ παραχωρήθηκε η εκμετάλλευση του αυτό παραγόμενου βιοαερίου για παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Από μελέτη που ανέθεσε η ΔΕΥΑΛ σε μελετητικό γραφείο προκύπτει παραγόμενο αέριο για 20 χρόνια για λειτουργία μονάδας παραγωγής ενέργειας δυναμικότητας 1,25 MW. Αξία επένδυσης 1.500.000 έως 2,000,000 ευρώ και αξία ετήσιας απόδοσης ηλεκτρικής ενέργειας 1.200.000 ευρώ. (αγνοήθηκε η εκμετάλλευση της θερμικής ενέργειας).

Προτάθηκαν δύο σενάρια υλοποίησης, το πρώτο αποκλειστικά από την ΔΕΥΑΛ, και δεύτερο αποκλειστικά από ιδιώτη και είσπραξη δικαιωμάτων από την ΔΕΥΑΛ, που συνήθως κυμαίνονται στο 3 έως 7% επί της αξίας του παραγόμενου προϊόντος.

Το ΔΣ ενέκρινε την προτεινόμενη από τον Δήμαρχο πρόταση παραχώρησης.

Εμείς θα θέλαμε σήμερα, (και καταθέσαμε πρόταση) αντί της προκήρυξης παραχώρησης, να συζητάμε για την προμήθεια μηχανών καύσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την ίδια την ΔΕΥΑΛ και, επειδή το προσωπικό της επιχείρησης δήλωσε αδυναμία, για σύμβαση με ιδιώτη για την λειτουργία και συντήρηση των μηχανημάτων.

Θα έπρεπε ακόμα να συζητάμε και για την αξιοποίηση της Θερμικής Ενέργειας και την ενίσχυση του Αγροτικού πληθυσμού της περιοχής με την παροχή της ενέργειας σε θερμοκήπια.

Με τον τρόπο αυτόν η ΔΕΥΑΛ θα είχε δεκαπλάσια κέρδη. Ή αν θέλετε θα είχε αυτή τα κέρδη που τώρα θα καρπωθεί ο ιδιώτης. Λέμε ναι στην σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα, αλλά η ΔΕΥΑΛ πρέπει να έχει τον πρώτο ρόλο.

Θεωρούμε ότι:

Η παραχώρηση της εκμετάλλευσης του βιοαερίου σε ιδιώτες είναι ξεπούλημα αντί πινακίου φακής, περιουσίας της επιχείρησης. Αυτό από μόνο του αποτελεί σκάνδαλο. Είναι παραχώρηση Δημόσιου και Κοινωνικού Αγαθού στον ιδιωτικό τομέα.

Με την απόφαση αυτή αποθαρρύνεται κάθε προσπάθεια των άλλων ΔΕΥΑ για νέες καινοτόμες δραστηριότητες και ειδικά στην παραγωγή ενέργειας. Αφού  η πιο εύρωστη οικονομικά αλλά και καλά στελεχωμένη ΔΕΥΑ Λάρισας  δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις νέες προσταγές της επιχειρηματικότητας, τότε όλες οι Δημοτικές επιχειρήσεις θα μείνουν για πάντα βορά του ιδιωτικού συμφέροντος και των πολυεθνικών.

Η πράξη παραχώρησης Πράσινης Ενέργειας έρχεται σε αντίθεση με τις Πράσινες Πρακτικές, και μάλιστα με την καινοτόμο προσπάθεια δημιουργίας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, δηλαδή την σύμπραξη Δημοτικών επιχειρήσεων με Δημότες για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com