ΕΡΓΑ 26 ΕΚ. € ΥΛΟΠΟΙΕΙ Ή ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ ΑΜΕΣΑ Η ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Ενδιαφέροντα στοιχεία για τα έργα που υλοποιεί ή πρόκειται να υλοποιήσει η ΔΕΥΑ Τυρνάβου έδωσε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης εκδήλωσης παράδοσης παραλαβής του δήμου ο διευθυντής της επιχείρησης Σταύρος Τσαγκαράκος. Πρόκειται για έναν κατάλογο ουσιαστικών παρεμβάσεων συνολικού προϋπολογισμού 26 εκ. €

με χρηματοδοτήσεις από διάφορα προγράμματα, τα οποία όταν υλοποιηθούν θα βάλουν την επιχείρηση σε αναπτυξιακή τροχιά.

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΛΥΟΣ, ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΛΥΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛTΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 500 KWp ΣΤO ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ               

ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ  ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ (ΣΑΕ 055)

ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ     

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΤΟΥ Ν. ΛΑΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ  ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ (ΣΑΕ 055)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥΣ (ΝΟΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ, ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΩΝΑ)

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Α.Ε.Π.Ο. (ΚΥΑ ΜΕ Α.Π, 137191/06-08-2009) ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Σ.Σ.Ε. ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΜΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ    (2016ΣΕ27510039)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΜΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (2011ΣΕ07580100)

Υ.Μ.Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.           

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (2011ΣΕ07580100)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ   (Β’ ΦΑΣΗ) (2016ΣΕ27510039)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com