ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ

Ο νέος πρόεδρος του δ.σ. δήμου Αγιάς

Στην εκλογή του νέου προεδρείου του δ.σ. και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής ποιότητας ζωής προχώρησαν τα μέλη του νεοεκλεγμένου δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αγιάς κατά τη διάρκεια της ειδικής συνεδρίασης την Κυριακή. Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας:

– πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου εκλέγεται ο Ιωάννης Αργυρούλης από την παράταξη του δημάρχου ΠΑΔΗΚ,

– αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου εκλέγεται ο Ιωάννης Αναστασίου από την Παράταξη «Αγιά 2019 Νέα Εποχή»

– και γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου ο Ηλίας Ευσταθίου από την παράταξη «Δώτιον πεδίον»

ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Από τα τέσσερα (4) εκλεγόμενα μέλη της επταμελούς Οικονομικής Επιτροπής,

– η Παράταξη του Δημάρχου «ΠΑΔΗΚ» δικαιούται (2) εκλεγόμενα μέλη

– η Παράταξη «Αγιά 2019 Νέα Εποχή» δικαιούται (2) εκλεγόμενα μέλη

Από την Παράταξη του Δημάρχου «ΠΑΔΗΚ» τις δύο (2) έδρες της Οικονομικής Επιτροπής, ως τακτικά μέλη, καταλαμβάνουν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν, οι:

 1. Σκαρκάλης Χρήστος (Τακτικό μέλος)
 2. Τσιώνης Αστέριος (Τακτικό μέλος)

Αναπληρωματικά μέλη αποτελούν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν οι υπόλοιποι (αριθμός) υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, ως ακολούθως;

 1. Σμυρλής Βασίλειος (αναπληρωματικό μέλος)
 2. Γιάνναρος Γεώργιος (αναπληρωματικό μέλος)

Από την Παράταξη «Αγιά 2019 Νέα Εποχή» τις δύο (2) έδρες της Οικονομικής Επιτροπής, ως τακτικά μέλη, καταλαμβάνουν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν, οι:

 1. Αγγελάκας Ιωάννης (Τακτικό μέλος)
 2. Κορδίλας Δημήτριος (Τακτικό μέλος)

Αναπληρωματικά μέλη αποτελούν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν οι υπόλοιποι (αριθμός) υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, ως ακολούθως;

 1. Τριανταφύλλου Αθανάσιος (αναπληρωματικό μέλος)
 2. Αναστασίου Ιωάννης (αναπληρωματικό μέλος)

ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Από τα τέσσερα (4) εκλεγόμενα μέλη της επταμελούς Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η Παράταξη του Δημάρχου «ΠΑΔΗΚ» δικαιούται (2) εκλεγόμενα μέλη

– η Παράταξη «Αγιά 2019 Νέα Εποχή» δικαιούται (2) εκλεγόμενα μέλη

Από την Παράταξη «ΠΑΔΗΚ» τις δύο (2) έδρες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ως τακτικά μέλη, καταλαμβάνουν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν, οι:

 1. Μπελιάς Αντώνιος (Τακτικό μέλος)
 2. Τσιντζιράκος Ιωάννης (Τακτικό μέλος)

Αναπληρωματικά μέλη αποτελούν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν οι υπόλοιποι (αριθμός) υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, ως ακολούθως;

 1. Τσιαγκάλης Αντώνιος (αναπληρωματικό μέλος)
 2. Σμυρλής Βασίλειος (αναπληρωματικό μέλος)

Σελίδα 7 από 7

Από την Παράταξη «Αγιά 2019 Νέα Εποχή» τις δύο (2) έδρες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ως τακτικά μέλη, καταλαμβάνουν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν, οι:

 1. Κατσιάβας Αστέριος (Τακτικό μέλος)
 2. Καφετσιούλης Απόστολος (Τακτικό μέλος)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com