Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΜΕΡΟΛΗΠΤΗΣΕ ΣΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

Ανακοίνωση – καταγγελία του συλλόγου εργαζομένων περιφέρειας Θεσσαλίας

Κατά την προεκλογική περίοδο για την ανάδειξη Περιφερειακών κλπ. Αρχών της 26ης Μαΐου 2019 και των Βουλευτικών της 07 Ιουλίου 2019, παρόλο που ο ΣΕΠΕΘ με έγγραφα αιτήθηκε εκτός των υπαλλήλων που λόγω της συγκεκριμένης υπηρεσιακής τους ιδιότητας κρίνονται απαραίτητοι για την διενέργεια της εκλογικής διαδικασίας,

η επιλογή των επιπλέον υπαλλήλων που θα συγκροτήσουν τα ειδικά εκλογικά συνεργεία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με ανοιχτές διαφανείς διαδικασίες, προσβάσιμες σε όλους τους υπαλλήλους, παρουσία εκπροσώπων του Συλλόγου Εργαζομένων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και να μην συμμετέχουν οι συνάδελφοι που συμμετείχαν στις εκλογές της 26ης Μαίου 2019.

Οι αποφάσεις του Περιφερειάρχη δεν έλαβαν υπόψη τα αιτήματα του ΣΕΠΕΘ με αποτέλεσμα να παρατηρείται επί παραδείγματι το (νόμιμο μεν, μη ηθικό δε, όπως κρίνουμε) φαινόμενο ο Γενικός Δ/ντης κος Μέγας Κων/νος και η Δ/ντρια κα Βενέτη Αγγελική να συμπεριλαμβάνονται και στις δυο αποφάσεις.

Καταγγέλλουμε την μεροληπτική αντιμετώπιση του Περιφερειάρχη και καταδικάζουμε αντίστοιχες πρακτικές.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com