ΣΤΟ ΣΤΕΝΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ Η ΑΘΗΝΑ ΣΙΑΦΑΡΙΚΑ

Σε μία νευραλγική θέση ευθύνης στο πλευρό του υπουργού Επικρατείας, Γιώργου Γεραπετρίτη, βρίσκεται εδώ και λίγο καιρό η τυρναβίτισσα υποψήφια βουλευτής της ΝΔ στο νομό Αθηνά Σιαφαρίκα.

Αν μη τί άλλο πρόκειται για μία θέση στο στενό επιτελείο παρά τω πρωθυπουργώ στο Μέγαρο Μαξίμου, που αποδεικνύει ότι η τυρναβίτισσα νεαρή δικηγόρος χαίρει μεγάλης εκτίμησης και από τον ίδιο τον Κυρ. Μητσοτάκη.

ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αρμοδιότητες του υπουργού Επικρατείας Γ. Γεραπετρίτη μεταξύ άλλων είναι:

-η υποστήριξη των ενεργειών και των δράσεων του Πρωθυπουργού που αποβλέπουν στη διασφάλιση της ενότητας της Κυβέρνησης και της συνοχής του κυβερνητικού έργου, όπως ο προγραμματισμός, η οργάνωση, η παρακολούθηση και ο συντονισμός μεταξύ των Υπουργείων, ιδιαίτερα σε ζητήματα συναρμοδιοτήτων τους,

-η συνδρομή στον Πρωθυπουργό για πάσης φύσεως θεσμικά ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος και των σχέσεων μεταξύ εκτελεστικής και νομοθετικής λειτουργίας, ιδίως δε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και καλής νομοθέτησης,

-ο διορισμός των υπαλλήλων των υπηρεσιών που υπάγονται στον πρωθυπουργό,

-η εποπτεία επιτροπών, οργανισμών και φορέων που υπάγονται απευθείας στον Πρωθυπουργό.

Στις παραπάνω αρμοδιότητες του Υπουργού Επικρατείας περιλαμβάνονται:

-οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες, συμπεριλαμβανομένης και της νομοθετικής πρωτοβουλίας,

-η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων,

-η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα,

-η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς,

-η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και η αποδοχή σχετικών γνωμοδοτήσεων και πρακτικών,

-η εκπροσώπηση του Πρωθυπουργού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com