ΟΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ

Με απόφαση του Δημάρχου Λαρισαίων κ. Απόστολου Καλογιάννη, ορίζονται νέοι (αμισθοι) εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι. Ειδικότερα, τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν οι εντεταλμένοι σύμβουλοι είναι τα εξής:

  1. Αναστασίου Μιχαήλ:

α. Την οργάνωση, την εποπτεία και το συντονισμό όλων των λειτουργιών του Τμήματος Αθλητισμού της Δ/νσης Πολιτισμού & Αθλητισμού.

β.  την εξουσιοδότηση υπογραφής όλων των υπηρεσιακών εγγράφων που αφορούν τη λειτουργία του Τμήματος Αθλητισμού της Δ/νσης Πολιτισμού & Αθλητισμού πλην χρηματικών ενταλμάτων,

  1. Γιαννακόπουλος Κοσμάς:

Την οργάνωση, εποπτεία, συντονισμός όλων των λειτουργιών των ΚΑΠΗ που ανήκουν στη  Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας και την εξουσιοδότηση υπογραφής όλων των σχετικών με αυτά θέματα υπηρεσιακών εγγράφων πλην χρηματικών ενταλμάτων,

  1. Τσιλιμίγκας Χρήστος:

Την οργάνωση, εποπτεία και συντονισμός όλων των λειτουργιών του Λαογραφικού Μουσείου, που ανήκει στο Τμήμα Πολιτισμού της Δ/νσης Πολιτισμού & Αθλητισμού, στα πλαίσια της σχετικής προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογραφεί.

  1. Νταής Παναγιώτης:

Α. την ευθύνη για τη διοργάνωση της ετήσιας εμποροπανήγυρης και της πανελλήνιας έκθεσης για τη γεωργία και την κτηνοτροφία «AGROTHESSALY»,

Β. τις αρμοδιότητες του γραφείου Τουριστικής Ανάπτυξης της Δ/νσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, όπως αυτές λεπτομερώς αναφέρονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου

Γ. την ευθύνη για τη δημιουργία ενεργειακής κοινότητας στο Δήμο Λαρισαίων.

Δ. την ευθύνη για τη δημιουργία του ανοικτού κέντρου εμπορίου (OPEN MALL)

καθώς και την εξουσιοδότηση υπογραφής όλων των σχετικών με τα παραπάνω υπηρεσιακών εγγράφων  πλην χρηματικών ενταλμάτων

  1. Δαούλας Θωμάς:

την επικουρία του αντιδημάρχου Καθημερινότητας κ. Αλεξούλη Ιωάννη στο συνολικό του έργο, για την αντιμετώπιση προβλημάτων των πολιτών σε θέματα καθημερινότητας.

  1. Καφφές Θεόδωρος:

την επικουρία του αντιδημάρχου κου Ζαούτσου Γεωργίου, ως προς τη διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Πρασίνου, καθώς και την εξουσιοδότηση υπογραφής όλων των σχετικών με την εν λόγω Διεύθυνση υπηρεσιακών εγγράφων, πλην χρηματικών ενταλμάτων.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com