Ο Γ. ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΦΟΔΣΑ

Πλήρη ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των έργων του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Θεσσαλίας, παρείχαν σήμερα στον Δήμαρχο Τεμπών κ. Γιώργο Μανώλη, στο πλαίσιο επίσκεψης τους στο δημαρχείο,

οι κ.κ Διονύσης Ξένος – Διευθυντής λειτουργίας ΧΥΤΑ και Αναστάσιος Μπεριτζάς –εργοδηγός ΧΥΤΑ.

Πιο συγκεκριμένα ενημέρωσαν τον κ. Μανώλη για την ολοκλήρωση των μελετών ωρίμανσης των 6 πράσινων σημείων που θα δημιουργηθούν από τον ΦΟΔΣΑ, στους περιφερειακούς δήμους, μεταξύ αυτών και στον Δήμο Τεμπών, αλλά και για την χρηματοδότηση της προμήθειας κάδων οικιακής κομποστοποίησης, μέσω των οποίων θα καλυφθούν οι ανάγκες των νοικοκυριών της περιοχής.

Επίσης οι εκπρόσωποι του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων ν. Λάρισας, ενημέρωσαν τον δήμαρχο για τις εισερχόμενες ποσότητες απορριμμάτων, αποβλήτων συσκευασιών στο ΧΥΤΑ –ΚΔΑΥ του Δήμου Τεμπών.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Τεμπών αφού τους ευχαρίστησε για την ενδελεχή ενημέρωση για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, όπως αυτό της διαχείρισης των αποβλήτων  που αφορά στην δημόσια υγεία σημείωσε μεταξύ άλλων «ότι η ανάπτυξη πράσινου σημείου στο Δήμο Τεμπών αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση που θα συμβάλει στην ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, ενώ θα κάνει την ανακύκλωση  μέρος της καθημερινότητας για όλους τους δημότες της περιοχής».

Ενώ για το θέμα της προμήθειας κάδων οικιακής κομποστοποίησης σημείωσε ότι «θα υπάρξει αρχικά εφαρμογή ενός πολιτικού προγράμματος το αμέσως επόμενο διάστημα.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του δημάρχου στην έδρα του δήμου στο Μακρυχώρι, παρευρέθηκαν οι αντιδήμαρχοι κ.κ Ν.Μητσογιάννης, Γ. Νικολάου, Π.Γκατζόγιας.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ