ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΚΑΙ Η ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβοουλίου του δήμου Λαρισαίων που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου στις 7.30 μ.μ. θα συζητηθούν οι εξελίξεις στο προσφυγικό και τα αποτελέσματα της σύσκεψης του δημάρχου με τους βουλευτές, ενώ στη συνέχεια θα γίνει η εκλογή των διοικήσεων στα νομικά πρόσωπα του δήμου.

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης είναι:

 1. Ενημέρωση – Συζήτηση για το Προσφυγικό.
 2. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας.
 1. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λαρισαίων με το διακριτικό τίτλο «Θεσσαλικό Θέατρο».
 1. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λάρισας.
 1. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι.Κατσίγρα».
 1. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Δημοτικό Ωδείο Λάρισας».
 1. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαρισαίων».
 1. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαρισαίων».
 1. Έγκριση Επιχορήγησης του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων Ο.Τ.Ε. Νομού Λάρισας.
 1. Παράταση του κοινωφελούς προγράμματος του ΟΑΕΔ (8/2018).

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

 1. Ορισμός Θεσμοθετημένων Επιτροπών του Δήμου Λαρισαίων, για το έτος 2019.

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 1. Επανυποβολή της εισήγησης για πρόσληψη προσωπικού για τη διοικητική υποστήριξη του έργου «IN2C».
 1. Επανυποβολή της εισήγησης για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για τη διαχείριση του έργου «CLEVER CITIES».
 1. Επανυποβολή της εισήγησης για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για τη διαχείριση του έργου «The Playful Paradigm».
 1. Επανυποβολή της εισήγησης για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για τη διαχείριση του έργου «Public Resilience using Technology to Counter Terrorism-Protect».
 1. Επανυποβολή της εισήγησης για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για τη διαχείριση του έργου «INCOMMON».
 1. Επανυποβολή της εισήγησης για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για τη διαχείριση του έργου «CS-AWARE».
 1. Επανυποβολή της εισήγησης για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για τη διαχείριση του έργου «Mingle».
 1. Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 2019.

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

 1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λαρισαίων στα ευρωπαϊκά προγράμματα “Rurban Food” (URBACT IIΙ), “EASY RIGHTS” (Horizon2020) και “DigiCult” (Erasmus+).

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Κατανομή ΣΑΤΑ παρελθόντων ετών συνολικού ποσού 697.658,46 €.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Σύσταση Επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου: «Οδοφωτισμός Δημοτικής Ενότητας Κοιλάδας».
 1. Σύσταση Επιτροπής για την προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου: «Κατασκευές στον αύλειο χώρο σχολείων».
 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή διαδρόμων στο Πάρκο Αλκαζάρ».
 1. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. & 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο «Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων (οικοδομικές & Η/Μ εργασίες)».
 1. Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Γιάννουλης».
 1. Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις».
 2. Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή οδών Τερψιθέας».
 1. Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Κοιλάδας».
 1. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Επισκευές αύλειων χώρων σχολείων».
 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για την προμήθεια «Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του 13ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Λαρισαίων».
 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων (Πυροπροστασία).
 1. Λήψη απόφασης για συμβολαιογραφική πράξη δήλωσης Ν.1221/81 δέσμευσης θέσεων στάθμευσης σε εξυπηρέτηση του 25ου Δημοτικού σχολείου & 13ου νηπιαγωγείου του Δήμου Λαρισαίων και εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή της πράξης.
 1. Κατανομή ποσού από την 1η κατανομή ΣΑΤΑ στους ΟΤΑ, έτους 2018, για επισκευές-συντηρήσεις σχολείων.
 1. Β’ Κατανομή ποσού από την 1η κατανομή ΣΑΤΑ στους ΟΤΑ, έτους 2019, για επισκευές-συντηρήσεις σχολείων.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 1. Η με αριθμ. 46/2019 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας – Μ Γ. Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ με θέμα: «Απολογισμός Οικονομικού έτους 2018».