ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Ανακοίνωση του πρώην δημάρχου Νίκου Ευαγγέλου

Υπογραφή σύμβασης έργου τον Ιούλιο του 2019 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων. Βασική μας προτεραιότητα ήταν ο χώρος της εκπαίδευσης και η προσπάθεια λύσης των καθημερινών προβλημάτων της.

Με τη βοήθεια του προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ και ιδία συμμετοχή του δήμου, φθάνουμε στην ολοκλήρωση των εργασιών του λυκείου Ελασσόνας.

Συγκεκριμένα:

1) Αλλαγή πλακιδίων στα δάπεδα

2) Καινούργιες τουαλέτες

3) Τουαλέτες ΑΜΕΑ

4) Αντικατάσταση όλων των θυρών εσωτερικά του κτηρίου

5) Ασφαλτόστρωση του αύλειου χώρου

Συνέχεια έχει το γυμνάσιο Ελασσόνας καθώς και το κτήριο που στεγάζονται το γυμνάσιο και οι λυκειακές τάξεις Κρανέας.