ΔΙΑΘΕΣΗ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ02, ΠΕ03 ΑΠΟ ΤΟ ΠΥΣΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

Το ΠΥΣΔΕ Λάρισας, με την αρ. 48 / 20-09-2019 Πράξη του,  τροποποιεί και προτείνει τη διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, την τοποθέτηση και την απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών ανά κλάδο ως εξής:

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να κάνουν πράξη ανάληψης υπηρεσίας στα σχολεία τη Δευτέρα 23-09-2019, σε συνεννόηση με τους Διευθυντές.

Για να δείτε τον πίνακα με τα ονόματα των εκαπιδευτικών πατήστε ΕΔΩ