ΑΝΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ZANTAC ΚΑΙ RANITIDINE

Ο Ελληνικός Οργανισμός Φαρμάκου προχωρά στην  ανάκληση όλων  των  παρτίδων των  φαρμακευτικών  προϊόντων ZANTAC EF.TAB150MG/TAB, ZANTAC F.C.TAB150MG/TAB και ZANTACINJ.SOL50MG/2MLAMP, κατόπιν  της  αναστολής  του  πιστοποιητικού  καταλληλότητας  του  παραγωγού Saraca Laboratories Limited για τη δραστική ουσία ρανιτιδίνη, καθώς και της εθελοντικής ανάκλησης στην οποία προβαίνει προληπτικά η εταιρεία GLAXOSMITHKLINE AEBE για το σύνολο των προϊόντων ZANTAC, ακόμη και στην περίπτωση παρτίδων από άλλον παραγωγό δραστικής ουσίας (Dr. Reddy’s Limited).

Η  εταιρεία GLAXOSMITHKLINE AEBE ως κάτοχος άδειας  κυκλοφορίας των  προϊόντων,  οφείλει να υλοποιήσει την ανάκληση σε εύλογο χρονικό διάστημα. Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

Επίσης, ο ΕΟΦ προχωρά στην ανάκληση και όλων  των  παρτίδων του φαρμακευτικού προϊόντος RANITIDINE/MYLANF.C.TAB150MG/TAB. Η παρούσα απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση στην οποία προβαίνει η εταιρεία, κατόπιν της αναστολής του πιστοποιητικού καταλληλότητας του παραγωγού Saraca Laboratories Limited για τη δραστική ουσία ρανιτιδίνη.

Η εταιρεία GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ ως τοπικός αντιπρόσωπος των προϊόντων, οφείλει να υλοποιήσει την ανάκληση σε εύλογο χρονικό διάστημα. Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε(5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com