ΜΕ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΚΑΙ ΕΡΓΑ Η 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου στις 6 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η πρώτη τακτική συνεδριάσει του Δημοτικού Συμβοουλίου του δήμου Τυρνάβου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αποδοχή επιχορήγησης στο Δήμο Τυρνάβου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης. – Κατανομή της επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Τυρνάβου. (αριθ. πρωτ. 63202/11-09-2019 απόφαση ΥΠΕΣ).

Αποδοχή επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης υπαλλήλων των Δήμων της Χώρας που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Δημοτικών, Περιφερειακών Εκλογών και των Εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Δεληχείου Ιδρύματος «Αντωνίου & Ευαγγελίας Δεληχά».

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Προέδρου – Αντιπροέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Τυρνάβου (ΚΕΔΗΤ).

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Προέδρου – Αντιπροέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Τυρνάβου (ΔΕΥΑΤ).

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Τυρνάβου (2 μήνες) – Υπηρεσία Νεκροταφείων.

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες) με κάλυψη δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου και λοιπών καταβολών (άρθρο 107 του ν.4483/2017).

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην πρόσκληση IX του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες».

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Τυρνάβου στην Γενική Συνέλευση Μετόχων της Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.

Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών μίσθωσης ακινήτων για το έτος 2019.

Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων του Δήμου Τυρνάβου για το οικονομικό έτος 2019.

7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού και 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2019.

Έγκριση Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Τυρνάβου οικονομικού έτους 2019, κατά το β’ τρίμηνο του 2019.

Διατήρηση λογαριασμού πάγιας προκαταβολής και ορισμός υπευθύνων κίνησης λογαριασμού.

Ορισμός υπευθύνου διαχείρισης τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Τυρνάβου.

Καθορισμός του ανώτατου επιτρεπόμενου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας μηνιαίως.

Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης του Δήμου Τυρνάβου (Ελευθέρια Δαμασίου 2019).

Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης του Δήμου Τυρνάβου (28η Οκτωβρίου 2019).

Έγκριση διοργάνωσης παιδικού φεστιβάλ παραδοσιακών χορών.

Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης (Γιορτή Τρίτης Ηλικίας) στο πλαίσιο εορτασμού ημέρας ηλικιωμένων στο Δήμο Τυρνάβου.

Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων.

Επί αιτήσεων μισθωτών του Δήμου Τυρνάβου αναφορικά με την λύση της μισθωτικής σχέσης.

Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης «ΠΟΤΟΠΟΙΙΑΣ της ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».

Ορισμός Επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του έργου «Επισκευές και Συντηρήσεις Αστικών Υποδομών».

Ορισμός Επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του Έργου «Επέκταση Νεκροταφείου Αμπελώνα».

Ορισμός Επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του Έργου «Συντήρηση Οδοποιίας Αμπελώνα».

Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου για την έγκριση παρέκκλισης των διατάξεων του άρθρου 2 του ΠΔ 24/85 όπως ισχύει, για την επέκταση κτηνοτροφικής εγκατάστασης ιδιοκτησίας Βλαχάβα Νικολάου, Αθανασίου & Κωνσταντίνου με κατασκευή υποστέγου σε αγροτεμάχιο ευρισκόμενο σε εκτός σχεδίου περιοχή της κτηματικής περιφέρειας Αμπελώνα Δήμου Τυρνάβου.

Κυκλοφοριακή ρύθμιση στα Δελέρια. – Μονοδρόμηση συνδετήριας οδού μεταξύ των οδών Τυρνάβου-Δελερίων και Αμπελώνα – Δελερίων.

Έκδοση νέας άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου. – Αίτηση κ. Μπακαβέλου Μαρίας.

Έκδοση νέας άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών. – Αίτηση κ. Λέτσιου Ελισάβετ.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com