ΤΟ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ERASMUS ΚΑ1

Στις 19/9/2019 πραγματοποιήθηκε η τελική παρουσίαση του προγράμματος Erasmus KA1 με τίτλο : «Το Σχολείο είναι για όλους» και με χρονική διάρκεια 1/9/2018-31/8/2019,  στο αμφιθέατρο του 6ου Γυμνασίου Λάρισας, σε ανοιχτή εκδήλωση – πρόσκληση προς τους γονείς και την εκπαιδευτική κοινότητα της πόλης.

Σκοπός του προγράμματος κινητικότητας των εκπαιδευτικών του σχολείου ήταν να αναζητηθούν σύγχρονες μέθοδοι εφαρμογής του διδακτικού έργου, που να καλύπτουν τις ποικίλες μαθησιακές ανάγκες των μαθητών, δεδομένου ότι το σχολείο, το μεγαλύτερο πληθυσμιακά Γυμνάσιο της πόλης, με μαθητές που προέρχονται από διαφορετικές κοινωνικές τάξεις, με διαφορετικό οικονομικό και μορφωτικό υπόβαθρο, δεξιότητες, μαθησιακή δυνατότητα και οικογενειακή κατάσταση, είχε ανάγκη γνώσης καινοτόμων και εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας, για την καλύτερη διεκπεραίωση του έργου του.

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος υλοποιήθηκαν 4 κινητικότητες με 9 εκπαιδευτικούς.

Στην πρώτη κινητικότητα, με θέμα την πρώιμη σχολική εγκατάλειψη ”Early School Leaving”,  που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα της Τσεχίας από 15-19/10/2018, συμμετείχαν 3 εκπαιδευτικοί.

Η δεύτερη κινητικότητα που πραγματοποιήθηκε στην Βαρκελώνη της Ισπανίας από 8-12/04/2019, είχε ως θέμα την κατάρτιση στις νέες τεχνολογίες “ITC Skills for Educators” και συμμετείχαν 2 εκπαιδευτικοί του σχολείου μας.

Η τρίτη κινητικότητα με θέμα την ενθάρρυνση της δημιουργικής σκέψης “Encouraging Creative Thinking” και με συμμετοχή 2 εκπαιδευτικών πραγματοποιήθηκε επίσης στην Πράγα της Τσεχίας από 6-10/05/2019.

Τέλος στην τέταρτη κινητικότητα που πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι της Φινλανδίας από 2 εκπαιδευτικούς και από 12-16/08/2019, το θέμα ήταν η καινοτομία στην διδασκαλία “ Innovative Approaches to Teaching”.

Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι το πρόγραμμά μας με τον τίτλο : «Το Σχολείο είναι για όλους»  πέτυχε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα σε πολύ μεγάλο βαθμό, καθώς οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν απέκτησαν το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο, ώστε να αναγνωρίζουν έγκαιρα τα προβλήματα μέσα στην τάξη και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και έγινε η απαραίτητη διάχυση της αποκτηθείσας γνώσης και εμπειρίας σε άλλους εκπαιδευτικούς της περιοχής, σε γονείς και σε μαθητές.

Η εμπειρία και οι πρακτικές των Ευρωπαίων εκπαιδευτικών επηρέασαν θετικά τη σκέψη και τη στάση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, παρέχοντας καινοτόμες παιδαγωγικές στρατηγικές και περισσότερες εναλλακτικές τακτικές προσέγγισης των παραβατών μαθητών και των μαθητών με δυσκολίες μάθησης ενώ διδάχτηκαν με τρόπο βιωματικό, πώς να συμβάλλουν στη δημιουργία κλίματος ευεξίας, θετικής αυτοεκτίμησης και αποδοχής όλων των παιδιών μέσα στη σχολική μονάδα.

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου ευελπιστούν και στην πραγματοποίηση νέων δράσεων στο μέλλον στοχεύοντας σταθερά στη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας προς όφελος των μαθητών.