ΕΡΓΑ 1,125 ΕΚ. € ΑΠΟ ΤΟ LEADER ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Έργα ύψους 1.125.804,71€ Σε  Δήμους και Φορείς της Π.Ε Λάρισας, ενέκρινε η Α.Ε.ΝΟ.Λ Α.Ε, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Διοικητικού Ελέγχου Αιτήσεων στήριξης, στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Δημοσίων του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020.

Ο Πρόεδρος της Α.Ε.ΝΟ.Λ Α.Ε Λευτέρης Φουρκιώτης σε δήλωσή του τόνισε: «Είμαστε κοντά στους Δήμους και τους Φορείς της ευρύτερης περιοχής, στηρίζοντας έργα που στοχεύουν στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Δίνουμε πνοή στην Π.Ε Λάρισας με υποδομές μεγάλης σημασίας για την εκπαίδευση, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό.

Η ΑΕΝΟΛ Α.Ε θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στους φορείς και τους πολίτες, γιατί η ανάπτυξη αποτελεί πρωταρχικό μας καθήκον. Μέλημα μας είναι να συνεχιστούν και να αναβαθμιστούν οι συνέργειες με τους τοπικούς φορείς για τη δημιουργία αναπτυξιακών πρωτοβουλιών παρέχοντας συνάμη τεχνική στήριξη για την κατάρτιση και υποβολή επενδυτικών σχεδίων και προτάσεων».

Τα έργα που θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τον προσωρινό πίνακα, καθώς ο οριστικός θα υποβληθεί με τη λήξη της περιόδου των ενστάσεων, είναι:

  1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΥΡΓΕΤΟΥ, ΥΨΟΥΣ 299.999,66€ (ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ)
  2. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΜΠΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΥΨΟΥΣ 175.805,05€ (ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
  3. ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ – ΥΨΟΥΣ 50.000,00€ (ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ)
  4. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ – ΥΨΟΥΣ 600.000,00€ (ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ)

Επιπλέον, η Εταιρεία αναμένει τη διαδικασία υπερδέσμευσης με την οποία θα δοθεί η δυνατότητα να προχωρήσουν και άλλα έργα σε Δήμους και Φορείς της ΠΕ Λάρισας ύψους 3.054.253,78€.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com