ΟΙ 21 ΝΕΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

∆ιορίστηκαν σε κενές οργανικές θέσεις δηµοσίου δικαίου του ∆ήµου Τυρνάβου κατά κατηγορία, κλάδο και εισαγωγικό βαθµό 21 νέοι εργαζόμενοι επιτυχόντες της προκήρυξης 3Κ/2019 οι οποίοι ορκίστηκαν χθες και αναλαμβάνουν επίσημα εργασία από σήμερα.

Οι νέοι εργαζόμενοι που θα καλύψουν ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας του δήμου, (ανταποδοτική υπηρεσία), είναι:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑ∆ΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΕ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ε΄

ΓΚΙΜΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ε΄

ΓΚΟΥΝΕΛΑ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ε΄

ΓΚΟΥΝΤΡΟΥΜΠΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ε΄

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ε΄

ΚΑΡΑΜΟΥΣΛΗ ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ε΄ Αναδροµικά από 25/04/2018

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ε΄

ΚΟΤΣΙΡΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ε΄

ΘΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ε΄ Αναδροµικά από 25/04/2018

ΜΑΝΗ ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ε΄ Αναδροµικά από 09/05/2018

ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ε΄

ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ε΄

ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΟΥΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ε΄ Αναδροµικά από 09/05/2018

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ε΄ Αναδροµικά από 09/05/2018

ΠΑΠΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ε΄

ΣΑΜΟΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ε΄

ΦΩΤΙΟΥ ΘΩΜΑΗ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ε΄

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ∆΄

ΓΚΟΥΝΤΡΟΥΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ∆΄ Αναδροµικά από 18/04/2018

∆ΑΝΙΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ∆΄

ΤΕΚΟΥΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ∆΄

ΤΕΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ∆΄

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com