ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗ ΔΕΥΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας προτίθεται να προχωρήσει σε συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που έχουν τις παρακάτω ειδικότητες, που κρίνονται απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία της.

1.Οικονομολόγων Π.Ε.
2.Μηχανολόγων μηχανικών Π.Ε.
3.Πολιτικών μηχανικών Π.Ε.
4.Πολιτικών μηχανικών Τ.Ε.
5.Λογιστών Τ.Ε.
6.Διοικητικών Δ.Ε.
7.Διοικητικών πληροφορικής Π.Ε.
8.Υδρομετρητών Δ.Ε.
9.Χειριστών μηχανημάτων έργου Δ.Ε.
10.Διοίκησης και διαχείρισης έργων Τ.Ε.
11.Ηλεκτροτεχνιτών Δ.Ε.
12.Τεχνιτών ύδρευσης Δ.Ε.
13.Εργατών ύδρευσης Υ.Ε.
14.Εργατών γενικών καθηκόντων Υ.Ε.

Καλείται

κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης να υποβάλλει στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. που βρίσκονται στη Χρ. Βλαχοδήμου 1 (Πνευματικό κέντρο), πλήρες βιογραφικό σημείωμα έως στις 25 Οκτωβρίου 2019.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com