53 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΘΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΙ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Τα παρακάτω 53 αγροτεμάχια συνολικής έκτασης 650 στρεμμάτων που βρίσκονται στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Τυρνάβου δεν χρησιμοποιούνται από το Δήμο και δεν είναι απαραίτητες για τις ανάγκες της τοπικής κτηνοτροφίας, θα εκμισθώσει ύστερα από δημοπρασία, ο δήμος Τυρνάβου.

Για το συγκεκριμένο θέμα υπήρξε απόφαση της επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμου και αναμένεται να εγκριθεί και από το δημοτικό συμβούλιο ώστε να εκδοθούν και οι αποφάσεις δημοπράτησης. Τα προς δημοπράτηση για ενοικίαση αγροτεμάχια είναι:

α/α        Κοινότητα           Τοποθεσία          Στρ.

1              Αμπελώνας        Άγιος Θωμάς     7,190

2              Αμπελώνας        Τατάρ Μαγούλα              3,068

3              Αμπελώνας        Καρκατζί             17,589

4              Αμπελώνας        Β’ Δημοτικό Σχολείο       8,850

5              Αργυροπούλι    Βοτανοχώρι       16,000

6              Βρυότοπος         Μπουζάκια Βρυοτόπου                19,500

7              Βρυότοπος         Μπουζάκια Βρυοτόπου                19,250

8              Βρυότοπος         Βούρλα Βρυοτόπου        4,268

9              Βρυότοπος         Βούρλα Βρυοτόπου        4,074

10           Δαμάσι                Μπάρα Δένδρο (Σχολικός Κλήρος)          34,000

11           Δαμάσι                Πλάτανος (Σχολικός Κλήρος       10,000

12           Δαμάσι                Δημοτικός Αγρός Αηλιάς              19,180

13           Δαμάσι                Καπνός Πέρα Κάμπου   3,069

14           Δαμάσι                Καπνός Πέρα Κάμπου   7,500

15           Δαμάσι                Καπνός Πέρα Κάμπου   4,700

16           Δαμάσι                Αλώνια 2,000

17           Δαμάσι                Αλώνια 2,000

18           Δαμάσι                Αλώνια 2,000

19           Δαμάσι                Αλώνια 2,000

20           Δαμάσι                Αλώνια 2,000

21           Δαμάσι                Αλώνια 2,000

22           Δαμάσι                Αναδασμός Δαμασίου  7,308

23           Δελέρια               Λάκος Σπαρτή   5,000

24           Δελέρια               Γκαμπύλαγα (δυτικό κομμάτι)  59,000

25           Δελέρια               Γκαμπύλαγα (ανατολικό κομμάτι)          48,500

26           Δελέρια               Γκαμπύλαγα      63,000

27           Δελέρια               Αυλαγάδες         8,000

28           Δελέρια               Γκαρλίγκα           8,000

29           Δελέρια               Βακουφική Γκορτσιά     4,000

30           Δελέρια               Γ εροζήση            1,000

31           Δελέρια               Γ ελαδόστρατα 2,000

32           Δελέρια               Γιακάς Δελέρια                7,150

33           Δελέρια               Αμπέλια Καραγιάννη    8,750

34           Δελέρια               Γιακάς Δελέρια                1,000

35           Δελέρια               Γιακάς  3,000

36           Δελέρια               Καραμπούγα     1,200

37           Δελέρια               Δεξαμενή            2,000

38           Δελέρια               Λάκος   1,000

39           Δελέρια               Αμπέλια Δελερίων          5,900

40           Δελέρια               Νεκροταφείο    2,000

41           Δελέρια               Καμπύλαγα        8,660

42           Δελέρια               Αύλακας Αγ. Αννας        8,000

43           Δελέρια               Γκοτσιά Δελερίων           3,640

44           Δελέρια               Παλιοχώρα         7,000

45           Δελέρια               Είσοδος οικισμού            1,000

46           Δελέρια               Βρωμόβρυση     8,000

47           Δελέρια               Βαρκό   2,090

48           Δελέρια               Βαρκό   2,090

49           Δένδρα                Μαγούλα – Δένδρα        39,500

50           Τύρναβος            Αμάρ     12,858

51           Τύρναβος            Άγιος Αθανάσιος (Σχολικός Κλήρος)       2,8014

52           Τύρναβος            Άγιος Αθανάσιος (Σχολικός Κλήρος)       41,519

53           Ροδιά    Νησί Αγκίνη       22,600

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ