ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ 1ο Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Το σχολείο ανήκει στο σχολικό δίκτυο εκπαίδευσης και υποστήριξης μαζί με άλλα σχολεία του δήμου Τυρνάβου

Τη φετινή σχολική χρονιά στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελώνα λειτουργεί  Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ). Η ΕΔΕΑΥ (ιδρυθείσα με βάση το άρθρο 39 παρ. 4 του Ν. 4115/2013) αποτελεί ένα νέο καινοτόμο θεσμό με σκοπό τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη

των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών σε κάθε σχολική μονάδα γενικής εκπαίδευσης. Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελώνα ανήκει στο Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) του ΕΕΝΕΓΥΛ Ελασσόνας μαζί με το 1ο Δημοτικό Σχολείο Τυρνάβου, το 1ο Νηπιαγωγείο Τυρνάβου και το 2ο Γυμνάσιο Τυρνάβου και αποτελεί ένα από τα επτά συνολικά ΣΔΕΥ που έχουν συσταθεί στο νομό Λάρισας σύμφωνα με το ΦΕΚ 318/12-2-2014.

Συγκροτείται από την Διευθύντρια του σχολείου κ. Κερασούλα Γκούμα, την εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής κ. Αθανασία Παπακωστούλη, την Ψυχολόγο κ. Βασιλική Λέντζα, την Κοινωνική Λειτουργό κ. Γεωργία Ανατολιώτη και  γραμματέα την εκπ/κό κ. Ευθυμία Τσιγάρα.

Στο πλαίσιο λειτουργίας της ΕΔΕΑΥ στο σχολείο ευελπιστούμε στη συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους γονείς προκειμένου να υποστηριχθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι σύνθετες ανάγκες των μαθητών/τριών. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση του σχολείου καθώς και στην ιστοσελίδα μας. (1ο Δημ.Σχ. Αμπελώνα)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com