ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΥΡΝΑΒΟ” ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1,2 ΕΚ. €

Το σημαντικό έργο που αφορά αναπλάσεις υπαίθριων χώρων οι οποίες αναμένεται να αλλάξουν την εικόνα της πόλης του Τυρνάβου θα δημοπρατήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα ο δήμος Τυρνάβου μετά την ανακοίνωση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 1,2 εκ. € που υπέγραψε ο δήμαρχος Γ. Κόκουρας, απόφαση

που ουσιαστικά ανάβει το “πράσινο φως” για τη δημοπράτηση του έργου που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Συγκεκριμένα ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός έδωσε από τον Μάιο την έγκριση για την ένταξη στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας έργου προϋπολογισμού 1,2 εκατ. ευρώ για την ανάπλαση τεσσάρων υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων, σύμφωνα με πρόταση που είχε κατέθεσε ο δήμος Τυρνάβου, μέσα στο 2018.

Οι αναπλάσεις είχε γράψει σχετικά το paidis.com θα γίνουν στα εξής τμήματα της πόλης:

 • στη νότια είσοδο της πόλης
 • στο χώρο της λαϊκής αγοράς και νότια αυτής στην οδό Σπύρου Λούη,
 • στις οδούς Δημοκρατίας, Εθνικής Ανεξαρτησίας, Χατζηκώστα
 • στη συμβολή των οδών Κιλελέρ – Αγ. Γεδεών.
 • Συγκεκριμένα στη νότια είσοδο της πόλης διαμορφώνεται ενιαίος χώρος ανάπλασης και περιπάτου από το ύψος του ναού της Αγ. Παρασκευής μέχρι το ύψος της οδού Αγ. Τριάδας. Ο χώρος αυτός περιλαμβάνει τόσο τη νέα οδό ήπιας κυκλοφορίας, όσο και τις ζώνες πρασίνου των προβλεπόμενων από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. Η νέα οδός ήπιας κυκλοφορίας είναι το τμήμα από το τέρμα της οδού Χατζηκώστα ως τη συμβολή της οδού Αγίας Τριάδας με την οδό Βενιζέλου. Επιστρώνονται νέα υλικά, τοποθετούνται φωτιστικά σώματα και κάδοι απορριμμάτων, φυτεύονται δέντρα και θάμνοι και διαμορφώνονται χώροι στάσης με καθιστικά. Επίσης έχει προβλεφθεί πρόσβαση αμαξιδίου ατόμων με μειωμένη κινητικότητα και οδηγός όδευσης τυφλών σύμφωνα με τις επίσημες προδιαγραφές.
 • Στο χώρο της λαϊκής αγοράς κατασκευάζονται πεζοδρόμια, καθώς και ζώνες πρασίνου στις οποίες περιλαμβάνονται τα υφιστάμενα δέντρα και φυτεύονται νέα, ενώ ο κύριος χώρος της πλατείας επιστρώνεται με νέα άσφαλτο. Στην οδό Σπ. Λούη, διαμορφώνεται ο πεζόδρομος όπως προβλέπεται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο πόλης Τυρνάβου, νότια του χώρου της Λαϊκής Αγοράς και μέχρι το νοτιοανατολικό άκρο του αυλείου χώρου του 1ου Γυμν. Τυρνάβου. Επίσης κατασκευάζονται οδεύσεις τυφλών.
 • Κατά μήκος των οδών, Δημοκρατίας, Εθν. Ανεξαρτησίας και Χατζηκώστα, διαμορφώνονται νέα πεζοδρόμια μεγαλύτερου πλάτους με νησίδες πρασίνου, οδεύσεις τυφλών, καθιστικούς χώρους, φωτιστικά κλπ, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πεζών και των ΑμεΑ. Ο χαρακτήρας των οδών αλλάζει σε ήπιας κυκλοφορίας με πλάτος 3,50 μ. ενώ επί των πεζοδρομίων διαμορφώνονται ειδικές θέσεις για σύντομη στάση αυτοκινήτων. Διατηρείται παντού η ελεύθερη όδευση πεζών με ελάχιστο πλάτος 1,50 μ. Στο τέρμα της οδού Δημοκρατίας, ο ελεύθερος κοινόχρηστος χώρος έμπροσθεν των ΚΑΠΗ Δ. Τυρνάβου διαμορφώνεται με καθιστικούς χώρους, νησίδες πρασίνου, φωτιστικά και υλικά επίστρωσης.
 • Στη συμβολή των οδών Κιλελέρ και Αγ. Γεδεών κατασκευάζεται μεγαλύτερο πεζοδρόμιο με καμπύλη τροχιά και διαμορφώνεται διάβαση πεζών επί της Κιλελέρ λίγο πριν την συμβολή με την Μ. Αντύπα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΥΡΝΑΒΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΡΝΑΒΟ

3.1          ΝΟΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ

Κατά μήκος της βόρειας παρειάς της οδού Λαρίσης – κεντρικής οδού εισόδου στον οικισμό ως συνέχεια της Π.Ε.Ο. Τυρνάβου-Ελασσόνας – διαμορφώνεται ενιαίος χώρος ανάπλασης και περιπάτου από το ύψος του ναού της Αγ. Παρασκευής μέχρι το ύψος της οδού Αγίας Τριάδας (συμβολή με οδό Βενιζέλου). Ο χώρος αυτός περιλαμβάνει τόσο τη νέα, παράπλευρη της οδού Λαρίσης, οδό ήπιας κυκλοφορίας, όσο και τις ζώνες πρασίνου των προβλεπόμενων από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, Ο.Τ. / Κοινοχρήστων Χώρων.

Συγκεκριμένα θεσμοθετείται «οδός ήπιας κυκλοφορίας» το τμήμα Βόρεια των Ο.Τ. / Κοινοχρήστων Χώρων ΚΧ 125, ΚΧ 127 και ΚΧ 126 αντιστοίχως Νότια των Ο.Τ. 107Α, 124 και 123 σε ανάπτυγμα μήκους περί τα 150,00 μ. μ. ήτοι από το τέρμα της οδού Χατζηκώστα ως τη συμβολή της οδού Αγίας Τριάδας με την οδό Βενιζέλου (τέρμα). Το άνω περιγραφέν τμήμα μονοδρομείται με φορά από Δυτικά προς Ανατολικά ήτοι από τέρμα οδού οδού Χατζηκώστα ως τέρμα Αγίας Τριάδας.

3.2          ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΟΔΟΣ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ

Περιμετρικά του χώρου της Λαϊκής Αγοράς κατασκευάζονται πεζοδρόμια, καθώς και ζώνες πρασίνου στις οποίες περιλαμβάνονται τα υφιστάμενα δέντρα και φυτεύονται νέα, ενώ ο κύριος χώρος της πλατείας επιστρώνεται με νέα άσφαλτο. Για την οριοθετημένη εγκατάσταση των μικροπωλητών και την οργανωμένη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς κατασκευάζονται μόνιμα στέγαστρα με μεταλλικό σκελετό και εφελκυόμενες μεμβράνες.

Στην οδό Σπύρου Λούη, διαμορφώνεται ο πεζόδρομος όπως προβλέπεται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο πόλης Τυρνάβου, νότια του χώρου της Λαϊκής Αγοράς και μέχρι το νοτιοανατολικό άκρο του αυλείου χώρου του 1ου Γυμνασίου Τυρνάβου.

3.3          ΟΔΟΙ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΕΘΝ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ, ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ & ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΔΩΝ ΚΙΛΕΛΕΡ – ΑΓ. ΓΕΔΕΩΝ

Κατά μήκος των οδών, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΕΘΝ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ και ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ οι οποίες αποτελούν συνέχεια και προέκταση η μία της άλλης, καθώς και στη συμβολή των οδών ΚΙΛΕΛΕΡ-ΑΓ. ΓΕΔΕΩΝ, διαμορφώνονται νέα πεζοδρόμια μεγαλύτερου πλάτους με νησίδες πρασίνου, οδεύσεις τυφλών, καθιστικούς χώρους, φωτιστικά κλπ, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πεζών και των ΑμεΑ και την ενίσχυση της εμπορικής εικόνας των δρόμων. Το πλάτος των άνω οδών Δημοκρατίας, Εθνικής Ανεξαρτησίας και Χατζηκώστα στα τμήματα παρέμβασης διαμορφώνεται σε 3,5m και ο χαρακτήρας τους αλλάζει σε ήπιας  κυκλοφορίας, διατηρείται η υφιστάμενη φορά κίνησης των οχημάτων ενώ επί των πεζοδρομίων τους διαμορφώνονται ειδικές θέσεις για σύντομη στάση αυτοκινήτων, κυρίως για την εξυπηρέτηση της τροφοδοσίας των καταστημάτων.

Διατηρείται παντού η ελεύθερη όδευση πεζών με ελάχιστο πλάτος 1.50 μ.

Στη συμβολή των οδών Κιλελέρ και Αγίου Γεδεών κατασκευάζεται μεγαλύτερο πεζοδρόμιο με καμπύλη τροχιά. Η συναρμογή του με την οδό Κιλελέρ γίνεται σύμφωνα με τη διατομή Ζ-Ζ’. Η συμβολή με την οδό Αγίου Γεδεών γίνεται ομαλά χωρίς καμιά τροποποίηση στη διατομή της οδού. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις παραμένουν ως έχουν.

Ο ελεύθερος κοινόχρηστος χώρος έμπροσθεν των ΚΑΠΗ του Δήμου Τυρνάβου διαμορφώνεται με καθιστικούς χώρους, νησίδες πρασίνου, φωτιστικά και υλικά επίστρωσης τα οποία επεκτείνονται στα απέναντι πεζοδρόμια διασχίζοντας τον δρόμο και λειτουργώντας, παράλληλα, ως λωρίδες για τη μείωση της ταχύτητας.

 1. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

4.1          ΟΔΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ

Δημιουργία πεζοδρόμου σε μήκος νότια του χώρου της Λαϊκής Αγοράς και μέχρι το νοτιοανατολικό άκρο του αυλείου χώρου του 1ου Γυμνασίου Τυρνάβου όπως προβλέπεται από το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης Τυρνάβου, ήτοι από την συμβολή της με την οδό Πυθαγόρα ως το πέρας του Αυλείου χώρου του 1ου Γ υμνασίου.

 • Εντός της ανάπλασης, περιλαμβάνεται ελάχιστη ελεύθερη όδευση πεζών πλάτους 1,50μ. και λοιπές διαμορφώσεις του ελεύθερου χώρου με ζώνες πρασίνου, πλακοστρώσεων, καθιστικών κλπ, .
 • Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών που αποβλέπει στην καθοδήγησή τους σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους, που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών. Ο οδηγός όδευσης τυφλών θα κατασκευαστεί εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών και στις δύο πλευρές εκατέρωθεν, με τετράγωνες αντιολισθητικές πλάκες πλευράς 0,40μ.

4.2          ΝΟΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ

Στη νότια είσοδο του οικισμού, πρόσβαση από την παλαιά γέφυρα Τιταρησίου, θεσμοθετείται ως «οδός ήπιας κυκλοφορίας» το τμήμα οδοποιίας κατά μήκος της βόρειας παρειάς της οδού Λαρίσης, ως άνω αναφέρθηκε (παρ. 3.1), από τη συμβολή της με την οδό Χατζηκώστα (και ναό Αγίας Παρασκευής) μέχρι και την οδό Αστροναυτών, καθώς και από την οδό Αστροναυτών μέχρι και την οδό Αγ. Τριάδος (και οδό Βενιζέλου) τέρμα. Αναλυτικότερα:

1)            Τμήμα από την οδό Αν. Τριάδος (συμβολή με οδό Βενιζέλου) ως την οδό Αστροναυτών

 • Δημιουργία οδού ήπιας κυκλοφορίας Βόρεια των ΟΤ ΚΧ 126 και ΚΧ 127 και αντίστοιχα Νότια του ΟΤ 123.
 • Μονοδρόμηση με φορά από την οδό οδό Αστροναυτών προς την Αγ. Τριάδος (δυτικά προς ανατολικά). Ολική απαγόρευση στάσης και στάθμευσης .
 • Ορίζεται μέγιστη ταχύτητα οχημάτων 20km/h.
 • Το ενιαίο τμήμα ανάπλασης οδού ήπιας κυκλοφορίας και κοινοχρήστων χώρων αναπτύσσεται σύμφωνα με τη διατομή Α-Α’ του σχήματος 4.2.1. Εκτός του χώρου κίνησης οχημάτων (τμήμα 2) πλάτους 4,00μ., διαμορφώνονται δύο υπερυψωμένα επίπεδα κυκλοφορίας πεζών εγκιβωτισμένα με κράσπεδα (ύψους 0,08μ. ως 0,15μ.) α) ως χώρος πρασίνου πλάτους 2,75μ και χώρος πλακόστρωσης πλάτους 6,90μ. Βόρεια της οδού Λαρίσης και β) χώρος πλακόστρωσης πλάτους 2,00μ. ως την Οικοδομική Γραμμή των παρακείμενων ΟΤ.
 • Εντός της ανάπλασης περιλαμβάνεται ελάχιστη ελεύθερη όδευση πεζών πλάτους 1,50m και λοιπές διαμορφώσεις του ελεύθερου χώρου με ζώνες πρασίνου, πλακοστρώσεων, καθιστικών κλπ, μέχρι και το όριο της οδού Λαρίσης και τα όρια των κοινόχρηστων χώρων και των Οικοδομικών Γ ραμμών όπως ορίζονται από το ρυμοτομικό
 • Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών που αποβλέπει στην καθοδήγησή τους σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους, που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών. Ο οδηγός όδευσης τυφλών θα κατασκευαστεί εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών και στις δύο πλευρές εκατέρωθεν, με τετράγωνες αντιολισθητικές πλάκες πλευράς 0,40μ.

2)            Τμήμα από την οδό Αστροναυτών ως την οδό Χατζηκώστα

 • Δημιουργία οδού ήπιας κυκλοφορίας Βόρεια του ΟΤ ΚΧ 125 και αντίστοιχα Νότια των ΟΤ 124 και 107Α.
 • Ορίζεται μέγιστη ταχύτητα οχημάτων 20km/h. Ολική απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων.
 • Μονοδρόμηση με φορά από την οδό Χατζηκώστα προς Αστροναυτών (δυτικά προς ανατολικά, διατήρηση φοράς με το προηγούμενο τμήμα 1).
 • Το ενιαίο τμήμα ανάπλασης οδού ήπιας κυκλοφορίας και κοινοχρήστων χώρων αναπτύσσεται σύμφωνα με τη διατομή Β-Β’ του σχήματος 4.2.2. Εκτός του χώρου κίνησης οχημάτων (τμήμα 2) πλάτους 4,00μ., διαμορφώνονται δύο υπερυψωμένα επίπεδα εγκιβωτισμένα με κράσπεδα (ύψους 0,08μ. ως 0,15μ.): α) ως χώρος πρασίνου πλάτους 4,05μ και χώρος πλακόστρωσης πλάτους 2,80μ. Βόρεια της οδού Λαρίσης και β) χώρος πλακόστρωσης πλάτους 3,00μ. ως την Οικοδομική Γραμμή των παρακείμενων ΟΤ.
 • Εντός της ανάπλασης, περιλαμβάνεται ελάχιστη ελεύθερη όδευση πεζών πλάτους 1,50μ. και λοιπές διαμορφώσεις του ελεύθερου χώρου με ζώνες πρασίνου, πλακοστρώσεων, καθιστικών κλπ, μέχρι και το όριο της οδού Λαρίσης και τα όρια των κοινόχρηστων χώρων και των Οικοδομικών Γ ραμμών όπως ορίζονται από το ρυμοτομικό
 • Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών που αποβλέπει στην καθοδήγησή τους σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους, που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών. Ο οδηγός όδευσης τυφλών θα κατασκευαστεί εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών και στις δύο πλευρές εκατέρωθεν, με τετράγωνες αντιολισθητικές πλάκες πλευράς 0,40μ.

 4.3         ΟΔΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

Τμήμα από την οδό Ελευθερίας ως την οδό Λαρίσης

 • Μετατροπή της οδού σε ήπιας κυκλοφορίας. Η οδός παραμένει μονόδρομος με κατεύθυνση προς τα νοτιοανατολικά.
 • Ορίζεται μέγιστη ταχύτητα οχημάτων 20km/h
 • Διαμορφώνεται οδόστρωμα πλάτος 3,50m.
 • Εκατέρωθεν αυτού γίνεται διαπλάτυνση πεζοδρομίων (βλ. σχήματα 4.3.1 και 4.3.2). Το πλάτος των πεζοδρομίων είναι μεταβλητό – καθώς τα όρια ιδιοκτησίας εκατέρωθεν της οδού ακολουθούν ακανόνιστη χάραξη – με ελάχιστο πλάτος το 1,50m, για τη διατήρηση της ελεύθερης όδευσης κίνησης πεζών.
 • Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών και στις δύο πλευρές εκατέρωθεν του πεζοδρόμου, με τετράγωνες αντιολισθητικές πλάκες πλευράς 0,40μ.
 • Δημιουργία δύο (2) εσοχών στάθμευσης παράλληλων στην οδό στην αριστερή πλευρά, κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

4.4          ΟΔΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ

1)            Τμήμα από την Κεντρική Πλατεία Τυρνάβου (Β.Δ. άκρο αυτής) ως τις οδούς Ελευθερίας και Ξενοφώντος

 • Μετατροπή της οδού σε ήπιας κυκλοφορίας, μονόδρομος με κατεύθυνση προς τα ανατολικά.
 • Διαμορφώνεται οδόστρωμα πλάτος 3,50m
 • Το πλάτος των πεζοδρομίων διαμορφώνεται σε 4,50m στη βόρεια παρειά της οδού και 1,80m στην νότια παρειά (βλ. σχήμα 4.4.1). Τα παραπάνω πλάτη των πεζοδρομίων από το μέσον του μήκους της οδού και μετά αντιστρέφονται σε 1,80m στη βόρεια παρειά της οδού και 4,50m στην νότια παρειά με τη διαμόρφωση ήπιας στροφής, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, για την αποτροπή ανάπτυξης ταχύτητας (βλ. σχήμα 4.4.2).
 • Ορίζεται μέγιστη ταχύτητα οχημάτων 20km/h.
 • Προτεραιότητα της οδού Ελευθερίας έναντι της οδού Εθνικής Ανεξαρτησίας.
 • Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών και στις δύο πλευρές εκατέρωθεν του πεζοδρόμου, με τετράγωνες αντιολισθητικές πλάκες πλευράς 0,40μ.
 • Δημιουργία τριών (3) εσοχών στάθμευσης στην αριστερή και τριών (3) στην δεξιά πλευρά, παράλληλων στην οδό, κατά την φορά κίνησης των οχημάτων

2)            Τμήμα από την οδό Κιλελέρ ως την κεντρική πλατεία Τυρνάβου – συμβολή με οδό Κ. Λουλέ

 • Οδός ήπιας κυκλοφορίας
 • Ορίζεται μέγιστη ταχύτητα οχημάτων 20km/h
 • Δημιουργία μίας (1) εσοχής στάθμευσης οχημάτων ατόμων με αναπηρία (Α.Μ.Ε.Α.) στην αριστερή πλευρά, παράλληλη στην οδό, κατά την φορά κίνησης των οχημάτων
 • Προτεραιότητα της οδού Εθνικής Ανεξαρτησίας έναντι της οδού Κώστα Λουλέ

 4.5         ΟΔΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Τμήμα από την οδό Κιλελέρ ως την πλατεία Αγοράς

 • Μετατροπή της οδού σε ήπιας κυκλοφορίας, μονόδρομος με κατεύθυνση προς τα δυτικά.
 • Διαμορφώνεται οδόστρωμα με πλάτος 3,50m.
 • Ορίζεται μέγιστη ταχύτητα οχημάτων 20km/h.
 • Διαμορφώνονται πεζοδρόμια μεταβλητού πλάτους με ελάχιστο πλάτος το 2,35m και μέγιστο τα 5m (βλ. σχήματα 4.5.1 και 4.5.2).
 • Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών και στις δύο πλευρές εκατέρωθεν του πεζοδρόμου, με τετράγωνες αντιολισθητικές πλάκες πλευράς 0,40μ.
 • Δημιουργία δύο (2) εσοχών στάθμευσης στην αριστερή και μίας (1) στην δεξιά πλευρά, παράλληλων στην οδό, κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com