Η ΝΕΑ 5ΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Με απόφασή του ο δήμαρχος Τυρνάβου προχώρησε στην ανασυγκρότηση της Πενταµελούς Επιτροπής για την παρακολούθηση του προγράµµατος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του ∆ήµου Τυρνάβου.

Η επιτροπή αποτελείται από τα κάτωθι µέλη :

  1. ∆ηµήτριο Γκουγκουλή, ιδιώτη κτηνίατρο
  2. Μαρίνο Ρούσο, εκπαιδευτή σκύλων και µέλος αναγνωρισµένου επαγγελµατικού σωµατείου εκπαιδευτών σκύλων
  3. Χρήστο Μάµµο, Αντιδήµαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης ∆ήµου Τυρνάβου, µε νόµιµο αναπληρωτή του τον Γεώργιο Γκάτσο, Αντιδήµαρχο Περιβάλλοντος ∆ήµου Τυρνάβου,
  4. Τσάγκα Ανδριάνα µέλος φιλοζωικού σωµατείου που εδρεύει στον ∆ήµο Λάρισας µε νόµιµο αναπληρωτή τον Αντωνίου Γεώργιο, επίσης µέλος του φιλοζωικού σωµατείου.
  5. Νατσιούλα Γεωργία µέλος φιλοζωικού σωµατείου που εδρεύει στον ∆ήµο Λάρισας µε νόµιµο αναπληρωτή την Σταµατία Καρακώστα, επίσης µέλος του φιλοζωικού σωµατείου.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com