ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Το “πράσινο φως” για τη δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς με αξιοποίηση κονδυλίων από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, άναψε πρόσφατα το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Φαρσάλων, με ομόφωνη απόφασή τους η οποία εγκρίνει την ίδρυση και χωροθέτηση εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων

συντροφιάς, στον παρακείμενο χώρο του Βιολογικού Καθαρισμού που είναι δημοτικός χώρος εμβαδού 4.781,25 τ.μ.

Πρόκειται για μία σημαντική απόφαση που θα βοηθήσει το δήμο, ο οποίος όλα τα προηγούμενα χρόνια έχει  επιδείξει σημαντικό έργο και ουσιαστικές δράσεις στην αντιμετώπιση του προβλήματος των αδέσποτων, να δώσει οριστικές λύσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το υπουργείο Εσωτερικών είχε απευθύνει πρόσκληση στις 3 Ιουνίου 2019 στους Δήμους και στα Νομικά Πρόσωπα αυτών να υποβάλουν προτάσεις προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», που αφορά στην «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς».

Βασικοί στόχοι είναι η δημιουργία και η βελτίωση των υποδομών με σκοπό την αδειοδότησή τους και τη νόμιμη λειτουργία τους καθώς και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους Δήμους στον τομέα της εφαρμογής των προγραμμάτων διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την προστασία αυτών σε εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

Κάθε δικαιούχος έχει δικαίωμα μίας (1) μόνο αίτησης, που εξασφαλίζει χρηματοδότηση με συνολικό ανώτατο ποσό 300.000,00 € πλέον Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)

Οπως τονίζεται η κατασκευή εγκατάστασης καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς συνίσταται στην εκ θεμελίων κατασκευή εντός οικοπέδου ιδιοκτησίας του οικείου Δήμου ή Συνδέσμου Δήμων.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ